Gå til sidens hovedinnhold

Arbeiderpartiet bommer igjen på migrasjonsspørsmålet

Arbeiderpartiet vil etablere en solidaritetspott for flyktninger i nærområdene ved å ta midler vi allerede gir til flyktninger i nærområdene. Det er i forunderlig og i verste fall uheldig.

Ingjerd Schou, medlem av Stortingets utenrikskomité fra Høyre

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Flyktningsituasjonen og migrasjon tilhører en av vår tids største utfordringer.

FN anslår at nærmere 80 millioner personer i verden er på flukt, og flere millioner vil i utgangspunktet stå klare til å forsøke seg ut på reise til Europa. Enkelte steder, slik som i Syria, virker situasjonen håpløs. Andre steder, inngår flyktninger og migranter i storpolitisk spill, slik som i EUs yttergrense mot Tyrkia.

Det finnes ulike meninger om hva som bør gjøres for å hindre at mennesker legger ut på farefull ferd eller ender opp i leire uten avklaringer for fremtiden. Slik er politikken.

De tause milliardene: Norge har brukt 280 milliarder på bistand - mer enn 52.000 kroner for hver eneste innbygger

Der det ikke burde finnes noen som helst uenighet, er i oppfattelsen om at migrasjonsspørsmålet er en grenseoverskridende utfordring. Det følger av en slik erkjennelse at løsninger på utfordringen må finnes gjennom internasjonalt samarbeid.

Felles og forutsigbare løsninger

Per i dag har vi ikke noe godt internasjonalt system for gjensidig forpliktende fordeling av migranter. Det gjør at det oppstår store asylstrømmer der mennesker risikerer livet på en farefull ferd mot Europa.

Høyres mål er en streng, rettferdig og bærekraftig asylpolitikk, i tråd med internasjonale konvensjoner og i samarbeid med andre land. Fordi antallet flyktninger i verden er så stort, må hjelpen hovedsakelig skje i nærområdene.

Vårt svar har hele tiden vært at vi vil hjelpe folk på flukt med reelt beskyttelsesbehov, men at Norge ikke kan ta en uforholdsmessig del av byrden, og at løsningene vi kommer frem til må være felles og forutsigbare.

De tause milliardene: Kina er verdens mektigste land - Norge bidrar med hundrevis av millioner i bistand

Ap-svikt

Det er her Arbeiderpartiet svikter, med sitt forslag om omfattende omlegging av norsk innsats i flyktningenes nærområder.

De kaller sin nyvinning for en «solidaritetspott for flyktninger i nærområdene» pålydende 2,5 milliarder kroner. Navnet er derimot misvisende.

I virkeligheten er dette snakk om en omdisponering av midler vi allerede bidrar med, men med svakere og i verste fall uheldig effekt.

De tause milliardene: Norge har gitt bistand til 116 land - hvordan har de havnet på den listen?

Norsk alenegang på området vil trolig føre til mindre hjelp til de som trenger den, og usikkerhet omkring en nødvendig felleseuropeisk linje i disse spørsmålene. En slik enighet er vanskelig nok å etablere, mest fordi svært restriktive land setter seg på bakbena for å bidra med noe som helst. Når land som Norge også melder seg på med alenegang, blir et samlet system umulig å opprette.

Underlige kutt

Problemet med Aps forslag blir enda tydeligere når vi ser hvor de har tenkt til å hente pengene til denne nye potten fra. I all hovedsak er det snakk om å kutte i Nødhjelp og humanitær bistand vi allerede gir, samt kutt i midler til FNs kommissær for flyktninger (UNHCR).

Les også: Noe er alvorlig galt med norsk bistand til fattige land

Dette er veletablerte kanaler hvor flere land samvirker og hvor vi vet at det oppnås håndfaste resultatet.

Disse kuttene vil altså ikke bare svekke virkningsfull hjelp, men også Norges gode posisjon i et internasjonalt viktig arbeid. Alt dette for å finne midler til en svakt definert og særnorsk «solidaritetspott».

Beklager, Arbeiderpartiet, men dette er feil svar på et viktig spørsmål.

Kommentarer til denne saken