Gå til sidens hovedinnhold

Arbeiderpartiet kjemper mot forbudet de er for

Homoterapi:

Arbeiderpartiet kjemper en iherdig kamp for en utredning som allerede er igangsatt av regjeringen.

Av Helge Ytterøy L’orange, leder Åpne Høyre, og Vegard Rødseth Tokheim og Kaia Marie Rosseland, styremedlemmer Åpne Høyre

Trine Skei Grande har allerede informert Stortinget om at regjeringen arbeider med et forbud mot homoterapi.

Samtidig angriper det Høyre, Venstre og Frp for å ha iverksatt det de er for. Heldigvis er det slik at det er en bred tverrpolitisk enighet om at homoterapi er en skadelig og uetisk praksis som ikke hører hjemme noe sted.

Et flertall i regjeringen bestående av Høyre, Venstre og Frp mener at dette krever et eget lovarbeid. Regjeringen har allerede konkludert med at man utreder forbud - og ser på hvordan dette skal innplasseres i lovverket.

Les også: Regjeringen vil utrede forbud mot homoterapi - uten KrF

All norsk lovgivning gjennomgår grundig juridisk utredning før Stortinget stemmer over lovforslagene. Dette er en sentral bærebjelke for norsk juridisk praksis. Derfor må naturligvis dette også gjelde for homoterapi.

Når Aps Anette Trettebergstuen og lederen av Aps Homonettverket, Jon Reidar Øyan, nå foreslår å forby konverteringsterapi uten utredning, så går de til kraftig angrep på rettsikkerheten og fundamentet alle norske lover bygges på.

Dette er helt nye toner fra det tidligere styringspartiet Ap som nå ser ut til å ha forlatt tanken om at landet må styres skikkelig.

La oss unngå hatkrim-tabben en gang til

Homonettverket i Arbeiderpartiet påpeker at det er halvannet år siden Stortinget ba om at regjeringen skulle inkludere kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i hatkriminalitetsparagrafene.

Vi fra Åpne Høyre har gjentatte ganger bedt om at dette må det leveres på, og vi venter fortsatt utmålmodig. Vi er glad for at flertallet i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget er enige med oss, og har uttrykt sin utålmodighet til regjeringen.

Les også: Hva ville jeg gjort om en ung homofil kom til meg og fortalte at han eller hun ville slutte å være homo?

Transpersoner og interkjønnspersoner har ikke godt nok vern mot hatkriminalitet i dag fordi forarbeidene i dagens hatkriminalitetsparagraf var for dårlige. La oss ikke gjøre samme feilen en gang til med konverteringsterapi.

Artikkelen fortsetter under målingen.

Når Arbeiderpartiet beskylder regjeringen for å være skyldig i at LHBT-personer blir slått ned på gaten så tar de et steg for langt. Særlig når deres forslag er å innføre forbud uten innhold og dermed skape falske forventninger til rettsvernet.

Det er et tegn på at Ap er mer opptatt av å konstruere uenighet og kritikk, enn å nå gode politiske resultater.

Gode forarbeider gir best resultat

Det er viktig å hente inn erfaringer fra andre land som allerede har gjennomført forbud mot konverteringsterapi. Dette er et komplekst spørsmål med ulike grenseoppganger, og som berører flere nasjonale lover slik vårt lovverk er bygget opp.

Enkelte land, slik som USA og Spania, har innført forbud på regionalt nivå, men har ingen lovgivning på nasjonalt nivå.

Andre land har en annen lovtradisjon enn vår egen slik som Malta, Irland eller Storbritannia. Det er trolig mer å hente i Tyskland der Høyres søsterparti CDU også arbeider med å innføre et forbud mot konverteringsterapi.

Vi er glad for at det er et så bredt flertall og engasjement for å få på plass et forbud mot konverteringsterapi. Et forbud uten innhold, slik Øyan krever, kan derimot ikke brukes til noe.

Les også: 200 personer demonstrerte mot homoterapi i Oslo

Vi er i mot praksisen med konverteringsterapi. Den er grusom for alle som utsettes for den. Vi må ha et godt grunnlag for å vedta et effektivt forbud. Da må vi ha grundige forarbeider.

Når Arbeiderpartiet nå kjemper mot utredningen så oppfører de seg mest av alt som Don Quixote: de kjemper mot vindmøller.

Som et vennlig råd kan vi minne om at gamle ørner ikke ender så godt opp i kampen mot vindmøllene.

Kommentarer til denne saken