Den siste tiden har EØS-debatten blusset opp igjen, både i fagbevegelsen og innad i regjeringspartiene Senterpartiet og SV.

Flere tar til orde for å ta arbeidslivsdelen ut av avtalen, mens andre ønsker at hele EØS-avtalene skal sies opp. Samtidig slår Arbeiderpartiet krystallklart fast at det er uaktuelt å røre avtalen.

- Når vi har en EØS-debatt som pågår på store deler av venstresiden og i fagbevegelsen, som bunner ut i faktiske forhold på arbeidsplassene, så er det merkelig at Arbeiderpartiet nok en gang velger trusler og skremselspropaganda som sin strategi for å kvele en EØS-debatt fremfor å være med på å ta debatten, sier SU-leder Andreas Christiansen Halse til Nettavisen.

- Merkelig å lime lojaliteten
For to uker siden tok Arbeiderpartiets Martin Kolberg et oppgjør med EØS-kritikerne. Han fryktet at motstanderne kan skade valgkampen neste år, og gjøre dem regjeringsudyktige.

- Det er veldig merkelig å lime lojaliteten sin opp til en virkelighetsfjern elite som sitter i Brussel, framfor det som skjer på norske arbeidsplasser, sier Halse, og fortsetter:

- Vi har ikke noe prinsipielt standpunkt i det spørsmålet her, men vi har det som prinsipp at vi tar på alvor den virkeligheten som vi opplever på norske arbeidsplasser. Det aller viktigste for oss er at vi får gjort noe slik at vi får flere faste ansatte, mindre bruk av innleide og færre trailersjåfører som kjører på sommerdekk på tredje døgn i narkotikarus i januar, sier han.

- Hvis det er umulig å løse dette innad i EØS, så er det jo et veldig enkelt svar på spørsmålet om hva som bør gjøres, sier Halsen.

Kolberg sa at han ikke har respekt for de som bruker debatten som «et springbrett mot hele vår EØS-tilknytning».

- Jeg har respekt for at fagbevegelsen har bekymringer. Men jeg har ingen respekt for de miljøene, også i fagbevegelsen, som bruker debatten som et springbrett mot hele vår EØS-tilknytning. Da får de stå fram og si at det er det de driver med, og at det er deres primære formål. Hvis dette fører fram, kan det være med på å gjøre oss regjeringsudyktige, sa han til ANB.

- En hemsko for norsk demokrati
SU-lederen mener Norge bør si opp hele EØS-avtalen, men ønsker først en skikkelig offentlig debatt.

- Mitt primærstandpunkt er at Norge burde si opp EØS-avtalen, men så trenger vi nok en enda større debatt om den vi har nå før det. Da er det veldig dumt hvis det største partiet i Norge ikke ønsker å være med på den debatten fordi man er redd for hva som kan bli utfallet, sier han.

- Har du støtte for dette i moderpartiet?

- SU og SV er helt enige om at EØS-avtalene er en hemsko norsk arbeidsliv og norsk demokrati. I første omgang støtter vi fagbevegelsens krav om å få arbeidslivsdelen ut av avtalen. Det er en god start. Men på sikt så er det klart at vi ønsker oss en annen avtale, sier Halse.

Ap: - Frykter ingen debatt
Arbeiderpartiets parlamentariske leder, Helga Pedersen, er sterkt uenig med SU-lederen, som mener Ap forsøker å kvele debatten.

- Jeg frykter ingen debatt om EØS, for argumentene for å beholde EØS-avtalen er veldig gode, sier Pedersen til Nettavisen.

Pedersen, i motsetning til partikollega Kolberg, sier at hun er glad for debatten motstanderne har startet.

- Jeg synes det er bra at vi har en debatt om EØS i Norge. Det er en veldig viktig avtale for Norge, og et veldig viktig grunnlag for den økonomiske veksten i har hatt de siste 20 årene, sier hun, og legger samtidig til:

- Det er klart at med en veldig stor arbeidsinnvandring fra EU-området, så oppstår det også noen utfordringer i forhold til norsk arbeidsliv. Det er veldig viktig å få disse utfordringene på bordet, og en forutsetning for at vi kan ta tak i det, sier Pedersen.

- Kan Ap sitte i en regjering uten EØS-avtalen?

- Det er utenkelig for Ap å sitte i regjering uten å styre med EØS-avtalen som grunnlag, svarer Aps parlamentariske leder.

Det samme slo utenriksminister Espen Barth Eide fast i Stortingets spørretime i forrige uke.

- Viktigere enn å sitte i regjering?
- Er EØS-avtalen viktigere enn å sitte i regjering?

- Det er et helt hypotetisk spørsmål. Vi avklarte vårt forhold til EØS med SV og Senterpartiet i 2005, og vi har styrt sammen på EØS-avtalen siden da. Jeg er veldig trygg på at det også skal være situasjonen etter valget i 2013 dersom vi vinner valget, sier Pedersen.

- Hva om SV og Sp setter det som krav at avtalen skal sies opp?

- Det er et helt hypotetisk spørsmål, og der er vi definitivt ikke nå. SV og Sps primærstandpunkt er ikke noe nytt, og det har ikke oppstått noen ny situasjon i det siste, mener hun.

Det er ventet at EØS-avtalen blir en omstridt og viktig sak på LO-kongressen neste vår. Pedersen sier hun heller ikke er bekymret for det.

- Det er alltid slik at LO og Ap deler grunnsyn i veldig mange spørsmål, men i det her spørsmålet som i mange andre spørsmål, har Ap et selvstendig syn og vi kommer som sagt til å holde fast på at EØS-avtalen er viktig for Norge, sier hun.