Gå til sidens hovedinnhold

Arbeiderpartiets 100-dagersplan koster trolig mer enn Støre henter inn i skatteplanen

Arbeiderpartiets skatteøkning på 7 milliarder blir spist opp i løpet av de første 100 dagene av en ny regjering, mener Høyre. – De snakker usant til folk, sier Henrik Asheim (H).

Arbeiderpartiets 100-dagersplan vil koste rett nord for 11 milliarder kroner, viser en beregning fra Høyres stortingsgruppe, delt med og gjennomgått av Nettavisen.

Oversikten kan sees her.

Dette er betydelig mer enn partiets skatteløfte på 7,05 milliard kroner, er Høyre-statsråd Henrik Asheim rask til å nevne i samtale med Nettavisen.

– Flere av disse løftene, blant annet de dyreste på kommuneøkonomi, har Støre lovet å levere i 2022, og når vi regner nøkternt på det, og lar tvilen komme han til gode, så kommer summen på over 11 milliarder kroner.

Les også: Oljedebatten i fokus når utenlandske medier skriver om valget

Ap mener Høyre finner opp tallene. Les deres tilsvar lengre ned.

Ap vil øke skattenivået i hovedsak ved å hente inn mer formuesskatt.

– Støres skatteløfte er at skattene ikke skal økes med mer enn 7 milliarder kroner. Så han har enten tenkt å bryte mange av 100-dagersløftene sine, eller skatteløftet, sier Asheim.

At noe gjennomføres i løpet av 100 dager betyr at det gjennomføres på første statsbudsjett, eller at arbeidet igangsettes på en annen måte i løpet av de første 100 dagene til en ny regjering.

Basert på meningsmålingene tyder alt på at Arbeiderpartiet vil lede den neste regjeringen etter kveldens stortingsvalg.

Les også

The Falling Man-fotografen: - Jeg måtte ta bildet, ellers hadde jeg ikke gjort jobben min

Milliardsluk

Høyre har ikke beregnet beløp for flere av satsningene med uvisse kostnader.

Noen av punktene, som å «sørge for faste ansatte, fagarbeidere og lærlinger ved å utvikle en Norgesmodell for et seriøst arbeidsliv», er umulig å gi en verdi over et enkelt statsbudsjett.

Av de hvor det er mulig å beregne en sum, legger 100-dagersplanen seg på omtrent 11 milliarder kroner, ifølge utregningen. Om lag 6,6 av dem kommer fra disse tre punktene i Ap-planen:

  • «Gi kommunene mulighet til å ansette flere lærere, tilby flere barnehageplasser og bygge ut eldreomsorgen ved å øke kommunenes budsjetter. Vi vil foreslå totalt minst 5 milliarder kroner i realvekst i kommunenes frie inntekter i 2022» (om lag 4,25 mrd, sammenlignet det Høyre foreslår i høstens budsjett).
  • «Gjeninnføre feriepengetillegget for permitterte og arbeidsledige» (om lag 1,4 mrd.).
  • «Styrke sykehusene og den medisinske beredskapen. Vi vil bevilge penger til sykehusene slik at vi kan ta igjen behandlingsetterslepet for alvorlige sykdommer som kreft etter koronapandemien» (1 mrd.).
Les også

Valgløftet som ble lagt i skuffen: – En bløff fra Arbeiderpartiet

Sparetiltak

Ap gjør omprioriteringer til 10,8 milliarder i sitt alternative statsbudsjett, men Nettavisen anslår at de reelle innsparingene herfra er på mellom 3,2 og 4,4 milliarder.

Resten er rene omprioriteringer.

Aps største innsparing er å kutte i innkjøp av konsulenttjenester til den nette sum av 2,47 milliarder. Dette vil føre til et behov for ansettelser i det offentlige til 1,2 milliarder. Innsparingen er dermed snaue 1,3 milliarder.

I tillegg mister Ap 1,8 milliarder når de fjerner avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE), som tvinger statlige virksomheter til å effektivisere med 0,5 prosent hvert år.

– Vi har lagt inn omprioriteringene, sier Asheim om beregningen.

– Ap vil for eksempel fjerne fritt behandlingsvalg, så da tar vi ned 350 millioner, fordi de ikke skal kjøpe tjenestene derfra, fortsetter han.

Les også: Høyre-topper ut mot eget parti på atomkraft og elektrifisering av sokkelen

Asheim er klar på at Aps omprioriteringer på snaue 11 milliarder ikke gjør opp for kostnadene av 100-dagersplanen. Flere av dem er nettopp omprioriteringer, og ikke innsparinger.

– Men mange av dem er falske. De skal omprioritere på bistand, men de skal jo ikke bruke mindre på bistand totalt. De skal kutte 2,5 milliarder på konsulentinnkjøp, men da må man ansette flere i staten.

– Og vi må huske at dette er før Støre begynner å forhandle med andre partier.

– De snakker usant til folk

Asheim er sterkt kritisk til de dyre Ap-løftene.

– Det mener jeg er veldig alvorlig, for det går ikke an å stå i en valgkamp og på den ene siden garantere folk at du ikke skal øke skattetrykket mer enn syv milliarder, og samtidig gjennomføre et løfte til 11 milliarder, sier Asheim.

– Da snakker du usant til folk, for et av de to løftene må du bryte. Det vil ikke folk oppdage før etter valget, dersom vi er så uheldig at han blir statsminister.

Les også: Abid Raja drapstruet: - Klart jeg kjenner på det

Asheim peker på Støres erkjennelse til TV 2 av at skatteløftet på syv milliarder vil bli gjenstand for forhandlinger etter valget, som all politikk.

– Han har allerede sagt at han er villig til å forhandle på skatteløftet sitt, så det kan bety at det kan bli enda høyere skatter.

– Men det ligger også et handlingsrom i budsjettet som er større enn hva 100-dagersplanen koster?

– Ja, men dette er ikke Støres fireårsplan, dette er 100-dagersplanen, altså i det første statsbudsjettet. I så fall så vil han måtte kutte i andre viktige poster, eller øke skattene på andre viktige områder.

Les også: Alt om stortingsvalget 2021 i Nettavisens valgstudio

– Det er riktig at alle har et handlingsrom. Det er derfor Erna Solberg la fram en fireårsplan i stedet for en 100-dagersplan. Og det betyr at hvis Støre skal gjennomføre disse løftene på 100 dager, så må han øke skattene med mer enn han har lovet å gjøre over fire år, i sitt første budsjett.

– Skatteløftet er på syv milliarder, punktum. Da har du ikke handlingsrommet til de 11 milliardene han har lovet.

– Høyre finner på tall

Finanspolitiker Eigil Knutsen mener Høyre finner opp tall.

Tallene kan altså sees her.

– Høyre er rimelig desperate når de finner på tall for å få skremselspropagandaen sin til å gå opp, heller enn å se på Arbeiderpartiets alternative budsjett som viser at vi klarer å dekke inn løftene våre. Til Henrik Asheim: Slutt å finne på ting! Velgerne liker ikke svartmalinga deres.

– Vi holder det vi lover. Det har vi alltid vist. Vi er motivert for å vise det igjen, legger han til.

Les også: Storaviser: Det er et klimavalg i Norge

Fokuset, mener han, bør være på konsekvensene av Høyres skattepolitikk.

– Det er verre med Høyre som til dags dato ikke vil fortelle hvor mange milliarder de vil gi de rikeste i skattekutt denne gangen, og hvem som skal ta regningen nå. Sist var det barn som trengte brillestøtte, voksne på arbeidsavklaringspenger og brannskadde som trengte fysioterapi. Hvem skal få kutt i velferden denne gangen, for at Milliardærer som Gustav Witzøe skal få kutt i skatten sin?