Byrådslederen i Oslo later som om han er på lag med vanskeligstilte grupper når han raljerer over liberaliseringen som sannsynligvis vil gi sjåførene mer å gjøre, og brukerne billigere transport.

Sannheten er at de eneste som tjener på dagens system er løyveeierne.

Nå som vi endelig får liberalisert drosjemarkedet blir det slutt på at noen få utvalgte kan sitte på drosjeløyver og la andre kjøre for seg. I fremtiden kan hver drosjesjåfør være sin egen arbeidsgiver om de selv ønsker det, og man kan spare pengene som ellers ville gått til drosjeeieren og drosjesentralen.

Raymond har rett i en ting: Prisen på drosjer har økt tre ganger prisveksten enn ellers i samfunnet. Men det er på grunn av monopolordningen, ikke til tross for den.

Historien har vist oss at monopoler gir høyere pris og dårligere service. Men det er ikke sjåførenes skyld, det er ordningen.

Derfor fjerner vi taket på antall løyver og gjør det lettere å få nye løyver, i tillegg til flere krav til den som kjører bilen.

Johansens retorikk er like enkel som den er dårlig. For å vise dette kan vi prøve å illustrere med et historisk eksempel. Før tusenårsskiftet var Telenor den dominerende leverandøren av mobiltjenester. Skyhøye priser og dårligere service.

Vi fjerner nå etableringshindre, og gjennom vår løsning vil markedet kunne regulere seg selv og komme i balanse.

Raymonds klokkerklare tro på at monopol gagner brukerne, er helt feil. Dagens regulering ribber folks lommebøker og fører til lite innovasjon gjennom et taksametersystem som har sett sine beste dager.

Gjennom vår politikk vil man gjennom en app kunne få vite hvor mye man skal betale før man setter seg inn i taxien, hvem sjåføren er, og om sjåføren er bra.

Liberalisering av drosjemarkedet er rett og slett til det beste for brukerne.