Av Mathilde Tybring-Gjedde og Turid Kristiansen, stortingsrepresentanter for Høyre

Nye tall viser at klimautslippene øker i Oslo. Samme dag velger Ap å bryte 30 års samarbeid om nye kollektiv- og veisatsinger.

Det er trist for alle oss som er opptatt av at Oslo og Akershus skal ha ren luft og et miljøvennlig og godt kollektiv- og veisystem.

Les også: La oss sette oss ned og realisere miljøprosjektet E18 for hele Oslo-regionen

Ap-arroganse

Nå er det klart at Arbeiderpartiet bryter Oslopakke 3-forhandlingene. Byrådet i Oslo vil nekte Bærum å stille garanti for nye E18. Viken trakk lånegarantien, og uten lånegarantien kan ikke E18 i Vestkorridoren bygges.

Konsekvensen av Aps arroganse er det Oslo-regionen som må bære.

Uten avtale får ikke Oslo-regionen en klima og byutviklingsgevinst, og milliarder til kollektiv og sykkelveier forsvinner. Det er svært uheldig at Ap bryter de politiske spillereglene etter 30 års samarbeid. Det burde ikke aksepteres at en kommune aktivt saboterer samferdselsprosjekter utenfor egen kommunegrense.

Les også: E18 Vestkorridoren blir mye dyrere enn antatt: Ny prislapp 60 milliarder

Milliarder i tapte inntekter

Statens Vegvesen har i forbindelse med forhandlingene om Oslopakke 3 utarbeidet et notat som viser at nei til E18 kan gi 10 milliarder tapte inntekter til sykkelveier og kollektivtransport. Når de styrende politikerne i Oslo og Akershus nå trekker seg fra forhandlingene må de stå skolerette og forklare hvorfor de er villig til å ofre disse viktige prosjektene.

Bruddet i forhandlingene gjør også at ny E18 står i fare. Da blir det umulig å fjerne tut, kork og kaos langs Norges mest trafikkerte vei. Det hindrer også utviklingen av et mer grønt og mindre bilbasert transportmønster i Asker og Bærum.

Les også: Frykter at ny bydel i Oslo kan bli skrinlagt - gammel krangel setter alt i fare

Tut, kork og kaos

Fordi det er faktisk det det handler om. Hver dag står busser, privatbiler og næringstransport i kø på E18. En vei som går gjennom store kommuner med nesten 220.000 innbyggere. Dårlig veikapasitet gjør at bilene står i stampe og bidrar til store utslipp.

Nettavisen Pluss: Slik trener du deg 10 år yngre på åtte uker: - Det er veldig enkelt

Flere tusen mennesker plages av støy og forurensning fra veien, og dårlig fremkommelighet fører til store bussforsinkelser og tap for næringslivet. Med en ny E18 kan man realisere en egen bussfil, som sikrer trygg og rask fremkommelighet.

Arbeiderpartiets alternativ vil føre til færre kollektivreiser og flere bilpendlere.

Asker og Bærum trenger tunell

Når Oslobyrådet og Raymond Johansen kjemper mot dette prosjektet, nekter de Asker og Bærum å få de samme mulighetene til byutvikling gjennom tunell som Oslo har fått.

Trafikken som en gang dundret over Rådhusplassen og i Bjørvika ledes nå under bakken og vekk fra sentrumsområdene. Operatunellen bygget en hel ny bydel for Oslo ved Operaen, og Vålerengatunellen skapte et av Norges fineste boligområder på Oslo øst langs Strømsveien.

Den tverrpolitiske enigheten mellom Oslo og Akershus gjennom over 30 år har gitt hovedstadsregionen nødvendig og gode prosjekter som brukes hver eneste dag.

Les også: Hjerneforsker har oppskriften klar: Slik lever du til du blir 100 år

Oslopakke 3 sørget for å fjerne støy og støv og har lagt grunnen for byutvikling i for eksempel Bjørvika og Hasle/Løren-området. Norges lange tradisjoner om tverrpolitisk enighet og samarbeid på tvers av partilinjene er en styrke.

Raymond rikker seg ikke

Raymond Johansen velger nå å bryte Arbeiderpartiets stolte tradisjon som et forutsigbart og løsningensorientert parti. Når de andre partene strekker seg langt for en bred enighet, nekter han å rikke seg en centimeter.

Forhandlinger er ikke det samme som at de skal få viljen sin i ett og alt, men å finne gode felles løsninger. Vi håper Ap tar sitt ansvar.