Det viser nye tall fra Nav.

Det er to hovedårsaker til at arbeidsledige mister dagpengene. De nekter å stille opp på oppfølgingsmøter hos Nav eller de nekter å delta på arbeidsmarkedstiltak. 3721 arbeidsløse mistet dagpengene i fjor. Det er noe høyere enn i 2008 da ledigheten var lavere, skriver VG.

Om lag 1500 fikk ikke flere dagpenger fordi de nektet å stille opp på oppfølgingsmøter, mens rundt 1200 mistet dagpengene fordi de nektet å delta på arbeidsmarkedstiltak. I tillegg mistet 190 dagpengene fordi de sa nei til en jobb.

- Når vi kaller inn til møter, byr på arbeidsmarkedstiltak eller har en jobb den arbeidsledige kan få, forventer vi at vedkommende takker ja, sier direktør Hilde Olsen i Nav til VG.

- De aller fleste takker ja til tilbud fra Nav, men noen foretrekker en passiv tilværelse med dagpenger. Det kan vi ikke akseptere, sier hun.

I dag er det 77.014 registrerte arbeidsløse her i landet.