– Dette er rystende tall. 3.000 innrapporterte hendelser om vold og trusler mot lærere og elever forteller meg at altfor mange i Oslo-skolen har en utrygg skolehverdag. Det er helt uakseptabelt. Vi skal ha nulltoleranse for vold og trusler i norsk arbeidsliv, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til VG.

Utdanningsetaten la mandag fran rapporten hvor det framgår at omfanget av vold og trusler mot ansatte i Oslo-skolen – til sammen 3.170 tilfeller – økte med 63 prosent i fjor fra året før. 43 av hendelsene ble politianmeldt.

436 «svært alvorlige» hendelser

Hauglie forteller at Arbeidstilsynet har avtalt et møte med alle rektorene i Oslo-skolen, der de skal gå inn på det praktiske som må til for å forebygge og håndtere vold og trusler.

– Jeg utelukker ikke at Arbeidstilsynet setter i gang større tilsyn mot Oslo-skolen. Jeg forutsetter også at byrådet i Oslo tar tak i dette, og setter inn nødvendige tiltak, sier hun.

Det ble rapportert om 436 hendelser i kategorien «svært alvorlig», noe som nesten er en dobling fra 227 året før. Antallet «alvorlige» hendelser økte fra 674 til 1.219, mens «lite alvorlige» hendelser økte fra 1.039 til 1.515. Tallene ble lagt fram mandag formiddag.

Unge utøvere

De fleste utøverne av volden og truslene er i alderen fra 6 til 12 år.

– Både det faktum at det i hovedsak dreier seg om svært unge mennesker, i alderen 6–13 år, og at hovedtyngden av tilfellene knytter seg til 1–3 elever per skole, tilsier at dette både kan og skal vi gjøre noe med, sier Oslos byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV).

– Nå må vi inn i dybden og finne ut av årsakene til volden. Skal vi lykkes, må barn og unge være våre viktigste samarbeidspartnere, sier SV-byråden.

(©NTB)