*Nettavisen* Nyheter.

Arbeidstakerne mest i nyhetene

Arbeidstakernes organisasjoner har så langt i lønnsoppgjøret fått mer omtale og flere oppslag i mediene enn arbeidsgiversiden. Debatten tok seg opp etter uttalelsen fra NHO-sjefen om sytende nordmenn.

Analysefirmaet Observer Norge har tatt for seg opptakten til årets lønnsoppgjør for å måle medienes interesse og profilering av saker og personer.

Analysen dekker mars måned og omfatter seks sentrale nyhetsmedier: Aftenposten, Dagbladet, Dagsavisen, VG, NRK 1 Dagsrevyen og TV2 Nyhetene.

Et hovedfunn er det altså at arbeidstakerorganisasjonene under oppkjøringen til lønnsoppgjøret, målt etter oppslag og synlighet, er blitt mest omtalt. De står for 53 prosent av oppslagene, mens arbeidsgivernes organisasjoner får 47 prosent.

Mest synlig
De mest synlige organisasjonene er Fellesforbundet og Teknologibedriftenes Landsforening (TBL), ettersom de var først ute. Deretter føler LO, NHO, Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjonen (UHO) og Byggenæringens Landsforbund (BNL).

De øvrige organisasjonene har bare vært marginalt til stede i oppslag hos de seks mediene i løpet av mars. NHO gjorde seg spesielt bemerket gjennom direktør Finn Bergesen jrs uttalelse om at det høye sykefraværet skyldes at Norge er en nasjon av sytere.

NHO vant på syting
- Dette utspillet var medievennlig og åpnet for bred diskusjon. NHO fikk umiddelbart respons fra kritikere og støttespillere, og dermed kom invitasjonene til debatt- og nyhetsprogrammer i rask rekkefølge, sier medieanalytiker Henrik Høidahl i Observer Norge.

Saken om tjenestepensjon har vært den langt mest omtalte enkeltsaken i oppgjøret. Hele 42 prosent av alle registrerte oppslag i mars har nettopp tjenestepensjon som tema, en tendens som bare ble sterkere jo nærmere forhandlingene gikk mot brudd.

Dagsavisen peker seg klart ut som det nyhetsmediet som har bredest dekning av partene i lønnsoppgjøret. Mediene sett under ett har relativt god balanse i dekning av arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

–Forhandlingsbrudd og en fastlåst situasjon passer godt til medienes konfliktorienterte tilnærming, Det er først ved slik tilspissing at partene først og fremst får anledning til å framføre sine budskap, sier Høidahl.

(NTB)

Annonsebilag