Av André Nilsen, styreleder i Normal Norge

Normal Norge (Norsk organisasjon for reform av marihuana-lovgivningen) er blitt utestengt fra Arendalsuka i år. I begrunnelsen sier Arendalsuka at de ønsker å «forhindre ulovlige aktiviteter». Å stigmatisere en seriøs aktør på rusfeltet er det siste en skulle forvente av en møteplass for nye ideer, som Arendalsuka er ment å være.

Nytenkende tilnærming

Normal Norge deltok på Arendalsuka i fjor, men er blitt utestengt fra årets arrangement. Det har blitt begrunnet med at man ønsker å «forhindre ulovlige aktiviteter» og stanse «promotering av narkotika». Vårt bidrag året før var en kunstnerisk demonstrasjon på stand av hvordan alternativ regulering av cannabis kan virke skadereduserende. Dette ble gjort i sammenheng med at det er varslet en rus-reform og avkriminalisering i Norge. Behovet for å tenke nytt og revurdere det eksisterende lovverket er tydelig.

Stigma er mangel på kunnskap

Det er også tydelig at stigmatiserende og fordomsfulle holdninger danner grunnlaget for hvorfor Normal ikke får delta i år. Holdninger som dette er hva vi jobber med å bekjempe. Stigma er mangel på kunnskap.

Og Arendalsuka mangler tydelig kunnskap om hva vi i Normal Norge står for. Vi er for en «fornuftig regulering av cannabis» og «mot stigmatisering av cannabis og cannabis-brukere». Vi mener dagens forbud er galt. Vi mener det virker mot sin hensikt og strider mot menneskerettigheter. Det betyr ikke at vi oppfordrer til bruk, hverken generelt, og ihvertfall ikke rundt vår stand, når vi er ute og møter befolkningen.

Frykt og mistenkeliggjøring

Det finnes flere tusen personer i Norge som støtter vårt arbeid, men som er redd for å like/følge/dele i sosiale medier eller bli medlem. De er redd for å vise sitt engasjement i offentligheten. Frykt for stigma, sanksjoner eller mistenkeliggjøring er for stor.

Det bør alle ta innover seg. Frykten for å vise ruspolitisk engasjement i Norge i 2019 er reell for de som mener dagens forbud mot cannabis er galt. Vi har følt en liten bedring den siste tiden, men Arendalsuka viser nå at det fortsatt er langt igjen før vi er i mål.

At arbeidet mot stigma er omfattende er vi godt klar over.

Samtidig har vi følt at Arendalsuka var en god arena for å redusere nevnte stigma og fordommer. Her noe av det vi ønsket å bidra med:

  • En mulighet til å svare på kritiske spørsmål.
  • Bryte barrierer mellom meningsmotstandere.
  • Skape god dialog og debatt.

Ser vi på årets vedtak er det vanskelig å si hva Arendalsuka ønsker å oppnå. Er det debatt som skal normaliseres, eller bare enkeltes synspunkter og meninger? For jeg mener vårt avslag er galt. Isolert sett.

Og deltakelsen til enkelte andre er også galt. Isolert sett. Derfor er det bra at invitasjonen til de som sprer hat har blitt trukket tilbake. Det er å ta til fornuften. Men man lurer fortsatt på hvilke vurderinger som ligger til grunn for hvert enkelt vedtak.

Selektiv moralisme?

Ser vi Arendalsuka sine vedtak i sammenheng med hverandre er det vanskelig å si at åpenhet og ytringsfrihet står i fokus. Her handler det om en form for selektiv moralisme som gjør at konseptet for Arendalsuka faller fra hverandre. De faller på sin egen urimelighet.

Det er synd dersom dette er et tegn på samfunnets holdninger. At rasisme er mer innafor enn ønsket om en rusreform. Det kan jeg ikke tro. Og basert på støtten vi har fått, og at de nå har trukket tilbake invitasjonen til de som driver hatefulle ytringer, tror jeg heller ikke det.

Men vi ser symptomer på at Arendalsuka har misforstått egen virke og plan.

At vi i Normal Norge, en seriøs aktør på rusfeltet, blir mistenket for å drive ulovlig omsetning av cannabis på en idépolitisk møteplass, er så absurd at jeg nesten mangler ord. Til medlemmer, støttespillere og engasjerte vil jeg beklage at slikt kan skje - og fortsatt skjer i dag.

Kunnskapsløse holdninger

Men vi tar kampen videre. Kampen mot kunnskapsløse holdninger. Kampen mot undertrykkelse og stigma. Kampen mot mistenkeliggjøring som fører til at ruspolitisk engasjement som strider mot status quo blir tolket i verste mening. Slik bør det ikke være i et åpent demokrati. Slik bør det ihvertfall ikke være på en åpen arena for idémangfold som Arendalsuka er ment å være.

Vi mener at Arendalsuka bør revurdere sitt vedtak om å nekte oss standplass. Kravet for å ha stand i Arendalsuka er at man skal reise samfunnsspørsmål på en åpen, tilgjengelig og respektfull måte.

Ingen skam å snu

Det var akkurat det vi gjorde. Derfor føles det absurd å være utestengt i år. Det er vanskelig å akseptere at debatten om cannabis fortsatt er så stigmatisert i 2019. Vanskelig er det ihvertfall å akseptere at dette blir gjort av en aktør som står for ytringsfrihet og er en plattform for eg mangfold av idéer og ytringer.

Slike holdninger er ikke et slikt konsept verdig, og dette bør Arendalsuka rette opp i. Det er ingen skam å snu. Det har vi sett at Arendalsuka klarer, om de vil.