Gå til sidens hovedinnhold

- Æresdrap blir ikke straffet som drap

I Iran får drapsmenn dødsstraff, gitt man ikke er en far som har drept sin datter.

(Nettavisen): Iran Human Rights slår fast i en rapport at nærmere 700 mennesker ble henrettet i Iran i fjor. Dette er en kraftig økning fra tidligere år. Iransk lov idømmer dødsstraff for narkotikaforbrytelser, voldtektsforbrytelser og drap.

Men også utroskap, homoseksuelle handlinger og politisk aktivisme kan straffes med døden. Sistnevnte gruppe blir gjerne dømt under begrepet «moharebeh», som betyr «føre krig mot Gud». Etter endringer i straffeloven i 2013, blir nå politiske dissidenter dømt til døden under straffeparagrafen «korrupsjon på jord og opprør» (føre krig mot staten), ifølge rapporten.

Gjengjeldelse
Et mildt sagt kontroversielt punkt i straffeloven, er punktet om gjengjeldelse. I henhold til den iranske loven, straffes drap på et annet menneske med Qisas - som kan oversettes med hevn eller gjengjeldelse.

«I henhold til iransk lov og praksisen i drapssaker, har familien til offeret «rett» til å kreve gjengjeldelse. I mange tilfeller, oppfordrer til og med myndighetene familiemedlemmer av offeret til å utføre henrettelsen,» lyder rapporten.

- Straff er uten tvil et statlig ansvar. Det at vanlig borgere i det ene øyeblikket er ofre for vold og i det neste øyeblikket blir drapspersoner, er etter min mening en handling som fremmer en kultur av vold og drap, sier leder for Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, til Nettavisen.

- Man ser tydelig at dette er lover som faktisk oppfordrer til vilkårlige drap med prinsippet om et øye for et øye, et liv for et liv, sier han.

Æresdrap
Om ikke hevnprinsippet er omstridt nok, finnes det i tillegg en rekke ufattelige fritak for dødsstraff i drapssaker som faller inn under begrepet Qisas.

- Det gjelder ikke for en far eller en bestefar som tar livet av et barn eller barnebarn. Æresdrap blir ikke straffet som drap. Vi har sett en økning av æresdrap i Iran, og juridiske eksperter mener denne loven bidrar til å signalisere at æresdrap ikke er drap, sier Amiry-Moghaddam.

Fritak for Qisas
Følgende situasjoner eller personer fritas for Qisas (gjengjeldelse):

* Fedre eller bestefedre til offeret (paragraf 301).
* Personer som har drept en annen som har begått «hodud», som er en forbrytelse som straffes med døden (paragraf 302).
* Drap på en voldtektsforbryter (paragraf 302).
* En mann som dreper sin kone og hennes elsker etter utroskap (paragraf 302).
* Muslimer, tilhengere av anerkjente religioner eller «beskyttede personer» som dreper tilhengere av ikke-anerkjente religioner eller «ubeskyttede personer» (paragraf 310).

- I Iran har vi Bahai-religionen som ikke er anerkjent. Vi har hørt om tilfeller hvor drap på tilhengere av Bahai ikke er blitt etterforsket, sier Amiry-Moghaddam.

Økning
I rapporten heter det at «eksperter mener straffeparagrafene 301 og 302 kan bidra til det økende antallet æresdrap i Iran». Amiry-Moghaddam forteller at det har vært en økning i antall tilfeller der personer er dømt for Qisas.

- I 2013 var det åtte ganger så mange henrettelser for Qisas enn gjennomsnittet av de tre siste årene, sier Amiry-Moghaddam.

Nettavisen har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med den iranske ambassaden i Oslo, men ambassadens presseenhet svarer ikke telefonen.

Kommentarer til denne saken