Gå til sidens hovedinnhold

Årets helsetips: Gå i kirken

Forskere har funnet en klar sammenheng mellom kirkegang og lavere blodtrykk.

- Statistikk er laget for at både gud og djevel kan bruke den, sier kirkeverge i Larvik, Hans Onarheim, og ler.

Likevel blir han med på å spekulere i årsaken til sammenhengen mellom hyppige kirkebesøk og lavt blodtrykk, når Østlands-Posten spør.

- Blodtrykk er ofte knyttet til stress og utrygge omgivelser. Står man moralsk til rette for andre enn seg selv, er man ofte tryggere og har et mer fast ståsted, mener Onarheim og legger til:

- Mennesker som er bevisste sin kristne tro sies jo å være bedre kunder hos forsikringsselskaper, også, sier kirkevergen.

Som selv går på blodtrykksmedisiner.

- Det er nesten litt flaut i denne sammenhengen, sier han.

Kirkegjenger og fysioterapeut Tore Fjelltveit tror ikke at kirkegang nødvendigvis har noen spesiell helsemessig effekt.

- Selv går jeg for å fylle den religiøse troen jeg har, og fordi det å gå i kirken gir en trygghet og en utvidet horisont på dette med livet og døden, sier han.

Det er forskere tilknyttet NTNU som ved hjelp av data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (Hunt) har vist den klare sammenhengen mellom kirkegang og lavere blodtrykk, hos både kvinner og menn.

Men det holder ikke å kun være kristen og kirkegjenger på julaften.

- Vi fant at jo oftere Hunt-deltakerne gikk i kirken, jo lavere var blodtrykket deres, selv når det ble kontrollert for en rekke andre mulige forklaringsfaktorer, sier Torgeir Sørensen, stipendiat ved Menighetsfakultetet og Religionpsykologisk senter i Sykehuset Innlandet, til forskning.no.

Medforfatter Jostein Holmen, professor ved Det medisinske fakultet ved NTNU, presiserer imidlertid at studien ikke sier noe om årsaksforholdet.

- Det ikke mulig å si om det var helsetilstanden som påvirket den religiøse aktiviteten, eller om det var motsatt, sier Holmen til nettstedet.

Heller ikke prost Terje Fonk er fremmed for at det kan være noe sannhet i forskernes funn.

Han trekker fram livsstilen til den gruppen mennesker som ofte går i kirken.

- Både alkoholkonsum og familierelasjoner, som ofte skaper stress, kan være medvirkende faktorer her. Jeg ville blitt overrasket dersom de som går ofte i kirken ikke har mer stabile familierelasjoner, sier Fonk.

Kulturrådgiver Tore Dvergastein går i kirken både i forbindelse med jobb og privat, men tror ikke det har noen direkte innvirkning på blodtrykket.

- Når man oppsøker kirken for å for eksempel delta på et kulturarrangement, gjør man jo det av flere grunner. For å være sammen med andre, for å gjøre noe man liker og for å koble seg på en opplevelse. Det gir trivsel, og det tror jeg er sunt, sier Dvergastein.

Les flere nyheter fra Østlands-Posten.

Reklame

Nå: Gjør et kupp på alt du trenger til løpeturen

Kommentarer til denne saken