Gå til sidens hovedinnhold

Arkeologiske undersøkelser på Voldsløkka

I disse dager gjøres det arkeologiske undersøkelser på Voldsløkka i forbindelse med den nye tunnelen som skal føre vannledningen fra Maridalen til Voldsløkka.

Voldsløkka: Vann- og avløpsetaten er i gang med reguleringsplanarbeidet for en ny tunnel med vannledning fra nye Oset vannrenseanlegg i Maridalen til Voldsløkka. Hensikten med prosjektet er å sikre vannforsyningen og oppnå best mulig vannkvalitet for en stor del av byens befolkning, melder Vann- og avløpsetaten på sine nettsider.

Byantikvaren har krevd at det foretas arkeologiske registreringer av planområdet fordi det tidligere er gjort flere arkeologiske funn i nærområdet til Voldsløkka.

De arkeologiske undersøkelsene omfatter hovedsakelig avdekking av det øverste jordlaget i utvalgte områder. Omfanget er ikke klart definert og vil avhenge av eventuelle funn på stedet. Undersøkelsene utføres i regi av Byantikvaren og skal etter planen foregå de to første ukene i juli.

De berørte områdene av undersøkelsen har stor betydning for rekreasjon og sport i nærområdet. Når Byantikvarens fornminneregistrering er avsluttet, vil Vann- og avløpsetaten med en gang utføre gartnerarbeid for å sette de berørte arealene tilbake til opprinnelig stand, melder Vann- og avløpsetaten.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis