På grunn av pålegg fra riksantikvaren, vil veiutbyggingen i Bjørvika i Oslo bli 100 millioner dyrere. Det har Statens vegvesen anslått, skriver TV 2 Nyhetene.

- Nødvendig
Ifølge Riksantikvaren er området der den nye veien skal ligge et svært spesielt sted for norsk middelalderhistorie, og arkeologer har hittil blant annet funnet 14 skip og andre gjenstander i utgravinger.

- I noen områder behøver man ikke gjøre så veldig omfattende undersøkelser, andre områder må man være nøye. Nettopp fordi her er det sjanser for at det ligger veldig viktige spor, forteller fungerende riksantikvar Unni Grønn.

100 millioner ekstra
Veiprosjektet i Bjørvika er anslått til å koste over 6,4 milliarder kroner av skattebetalernes penger, og det er skattebetalerne som må dekke eventuelle overskridelser.

- Nå har vi per i dag en prognose på at vi får en økning på ca. 100. millioner kroner i kostnader for arkeologiske undersøkelser. I tillegg så kommer også konsekvensene av eventuelle funn av arkeologi. Altså at vi må flytte arbeidsfronter, stoppe arbeidet og få forsinkelser, sier Svein Røed som er prosjektleder for Bjørvika i Statens vegvesen, til TV 2 Nyhetene.

- Ute av kontroll
Byråden for miljø og samferdsel i Oslo, Jøran Kallmyr, mener utgravningene er unødvendige, og mener pengebruken er ute av kontroll.

- Her håper jeg riksantikvaren og andre tar til vettet og forstår at vi kan ikke bruke over 100 millioner kroner nå på å bore etter leireprøver. Vi er nødt til å ha fornuft, og vi er nødt til å ha respekt for skattebetalernes penger, og slutte å sløse så mye med ressursene som vi gjør nå, sier Kallmyr, til TV 2 Nyhetene.