Hendelsen skjedde utenfor Marienlyst i januar 2020. Der ble en NRK-profil banket opp av sin tidligere kollega, en profilert artist i 20-årene.

Nå er artisten dømt til tvungen psykisk helsevern, og til å betale NRK-profilen 31.158 kroner i erstatning, samt 40.000 kroner i oppreisning.

De to hadde avtalt et møte utenfor NRK-huset i januar 2020. Der fikk NRK-profilen overlevert en gave, som han aldri rakk å pakke opp før slagene falt.

I Oslo tingrett fortalte den domfelte artisten at han ikke hadde noe uoppgjort med NRK-profilen.

Den kjente artisten forklarte ifølge dommen at: «Han husker at han slo fornærmede og at det skyldtes at det var noe under samtalen som provoserte ham. Ifølge tiltalte er det er mulig at dette gjaldt at det i fornærmedes programmer i radioen hadde blitt uttrykt rasistiske ord. Han har imidlertid ikke ansett fornærmede for å være rasist. Tiltalte forklarte at han ikke var klar over at slagene som han tildelte fornærmede skulle forårsake så store skader».

Les også: Kjent artist skambanket NRK-profil: – Vi er bekymret

Slagene gjorde at NRK-profilen ble sykmeldt i to og en halv måned.

«Fornærmede forklarte at etter at tiltalte hadde uttrykt noen setninger, ga han ham et knyttneveslag i kinnet. Deretter fortsatte han å slå ham i ansiktet. Ifølge fornærmede kom slagene som «lyn fra klar himmel». Fornærmede opplyste at det er mulig at tiltalte nevnte at ordet «nigger» hadde blitt sagt i hans programmer», skriver Oslo tingrett om NRK-profilens forklaring.

Les også: Kjent artist som skambanket NRK-profil grillet om våpenbilde i retten

Tingretten har kommet til at mannen utførte handlingen i psykotisk tilstand.

«Retten finner at tiltalte – i psykotisk tilstand – har begått et alvorlig voldslovbrudd. Det vises her til at den har funnet hevet over enhver rimelig tvil at han med forsett påførte fornærmede en grov kroppsskade som var uprovosert og hadde karakter av overfall».

– Etter dette finner retten at det foreligger en nærliggende, det vil si kvalifisert og reell, fare for at tiltalte på nytt vil begå alvorlige voldslovbrudd. Retten finner at dom på overføring til tvungent psykisk helsevern er nødvendig for å verne andres liv, helse eller frihet, skriver tingrettsdommer Morten Bjone i dommen.

Les også: Politiet: Kjent artist skambanket NRK-profil og sendte trusler på Instagram fire måneder senere

Artistens forsvarer, Ida Andenæs, skriver i en SMS til Nettavisen mandag ettermiddag at de ikke har rukket å gå gjennom dommen ennå, men at artisten er kjent med utfallet. Det er foreløpig ikke klart om de vil anke eller ei.