Mandag 18. oktober i fjor høst satt Jan Helge Andersen i avhør på politihuset på Grønland midt i Oslo sentrum. I tre dager ble han stilte omfattende spørsmål fra én av politiets etterforskere.

Med seg hadde Andersen stjerneadvokaten Svein Holden.

Tidlig i avhøret kommer Andersen inn på journalist XX som jobber i NRK Sørlandet. XX har jobbet med Baneheia-saken i en årrekke. I mai 2000 ble Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) funnet drept og voldtatt i Baneheia i Kristiansand.

- Svært ubalansert dekning

Andersen ble dømt til 19 års fengsel for overgrep og drap av Sørstrønen etter å ha tilstått handlingene. Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring.

Kristiansen har hele tiden nektet for å ha noe med drapene og overgrepene å gjøre og mener han ble uskyldig dømt.

I fjor ble han løslatt fra fengsel etter at Gjenopptakelseskommisjonen besluttet at han skulle få åpnet saken på nytt.

Mediedekningen har i 22 år vært massiv. Et søk på tjenesten Retriever viser over 11.000 treff på artikler som omhandler kriminalitet og rettsvesen. I avhøret med Andersen i fjor høst er gjenopptakelsessaken til Kristiansen tema.

«Hver gang saken blir tatt opp igjen kommer det fram nye ting i media. Media skal egentlig være upartiske, men mistenkte opplever at de sjelden er det, og at de fleste ikke har hatt noen særlig grundig gjennomgang av saken unntatt XX», står det i avhørsrapporten som Nettavisen fikk tilgang til i begynnelsen av året.

Les også: Opplysninger til Nettavisen: Nytt DNA-funn fra Jan Helge Andersen

Nettavisen har vært i kontakt med Andersen for å få utdypet denne delen av forklaringen. Han henviser til sin forsvarer Svein Holden som ikke ønsker å kommentere saken.

Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, reagerer kraftig på det som kommer frem i avhøret. Han og andre støttespillere i Team Kristiansen har i flere år vært kritisk til NRKs dekning.

- NRK har over tid og i sum hatt en svært ubalansert dekning av Baneheia-saken generelt og beskrivelser av Viggo Kristiansen spesielt. Det finnes nesten ikke eksempler på kritisk journalistikk fra NRKs side som fremhever at vi her muligens har med et av Norges verste justismord å gjøre, sier Sjødin til Nettavisen.

- NRK etablerte allerede i 2000 et monsterbilde av Viggo. Etter hvert som saken nå har fått en annen vending har man ikke evnet å ha et kritisk blikk på egen journalistikk eller nye momenter i saken.

Fagredaktør i Nyhetsdivisjonen i NRK, Marius Tetlie, mener kritikken fra Sjødin er urimelig.

- I en sak som har pågått så lenge, og hvor det er publisert så mange artikler, vil det være mulig å finne saker som kunne vært løst på en annen måte. Vi ser at Sjødin har sterke meninger om NRKs journalistikk i denne saken. Men vi er uenig med ham. Han har flere ganger fått komme til orde med sitt syn på saken i NRKs flater, skriver Tetlie i en mail til Nettavisen.

Tetlie poengterer at det har vært en rekke NRK-medarbeidere og redaktører fra ulike redaksjoner involvert i dekningen av Baneheia-saken.

- Vi har presentert en rekke saker med ulikt innhold og med ulike perspektiver. Senest denne uken laget vi journalistikk på overgrepsanklagene mot Jan Helge Andersen og den mangelfulle informasjonen kommisjonen og statsadvokaten hadde fått.

Les også: Viggo Kristiansen løslates - Baneheia-pårørende har bedt om voldsalarm

NRK: - Kan forsvares

Distriktsredaktør for NRK Sørlandet, Morten Rød, mener NRKs journalistikk står seg.

- Vi har jobbet ut ifra journalistiske kriterier og jeg er overbevist om at det NRK har publisert kan forsvares. I vårt arbeid med Baneheia-saken har vi kommet til torgs med nye opplysninger og jeg er fornøyd med den A-Å-gjennomgangen vi gjennomførte, utelukkende basert på dokumenter fra gjenopptakelsesprosessene i årene som har gått. Det mener jeg har en objektiv gjennomgang av sakskomplekset, sier Rød til Nettavisen.

Gjennomgangen Rød viser til er et graveprosjekt som ble publisert høsten 2020. Her gjorde NRKs journalister XX og YY en grundig gjennomgang av dokumentene i gjenopptakelsesbegjæringene.

Sjødin reagerer også på opplysninger Nettavisen har funnet i avhøret til Andersen hvor han omtaler XX på en rosende måte.

«Mistenkte forteller at det XX skrev er blant det bedre han har lest av ting skrevet om saken, blant annet ting som ikke har vært tatt opp i media før», står det i politirapporten.

- Hvis noen hadde spurt meg på forhånd hvem jeg trodde Jan Helge Andersen hadde som sin favorittjournalist, så hadde jeg sagt at det nok var XX. Når Nettavisen presenterer det de gjør fra avhør er jeg jo ikke overrasket.

Ekspert kritiserer

I avhørsrapporten kommer det også frem at Andersen har forklart at XX på et tidspunkt fortalte ham at han skulle skrive mye om Baneheia-saken «og at det ville bli ille for Viggo». I samme avsnitt kommer det også frem at Andersen også «kom til å føle på det selv.»

- Vi har ingen pågående konflikt, altså klager eller juridisk forfølgelse mot dem nå. Men vi har en grunnleggende mistillit til NRK. Vi stoler ikke på NRK. Derfor har jeg ingenting med XX og YY å gjøre. Andre i NRK som vil ha bidrag fra oss får gjøre dette skriftlig, og da også via vår mediekontakt, sier Viggo Kristiansen-forsvareren.

Tetlie skriver til Nettavisen at han ikke vil kommentere kildekontakt deres journalister har hatt.

- Vår medarbeider kjenner seg ikke igjen i Jan Helge Andersens utsagt i avhør.

Erlend Ellefsen Vinje er dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge og OsloMet. Han har tidligere kritisert NRK for deres Baneheia-dekning på bransjestedet Medier24. Han kommer igjen med skyts mot statskanalen.

- Den gang handlet det konkret om at statskanalen fremstilte det som åpenbart at Trond Kristiansen fortsatt er høyst usikker på om broren Viggo deltok i drapshandlingene i Baneheia. Til tross for at NRK vet at det ikke er sant, sier Vinje til Nettavisen.

- Jeg mener det er umulig for NRK å gi en forklaring med presseetisk godkjentstempel på den konkrete saken over. Det måtte i tilfelle ha vært «Vi skammer oss. Unnskyld!». Det viktigste er imidlertid å belyse den helhetlige dekningen til NRK.

Vinje fortsetter kritikken og mener det mangler presisjonsnivå på flere artikler NRK har publisert.

- For å få en dekkende forståelse av hvordan NRK har behandlet Baneheia-saken, er det ikke tilstrekkelig å vise til et utvalg saker som er preget av feil eller åpenbare mangler med tanke på presisjonsnivå, helt nødvendige nyanser og sannhetssøken. Det vil også være nødvendig å studere hvordan NRK har behandlet Viggo Kristiansen og de som har forsøkt å få fram hans versjon av sannheten.

Fagredaktøren i NRK skriver at reporterne på saken med broren til Viggo Kristiansen hadde god dialog med ham og at han fikk lest saken før den ble publisert.

- Vi mener intervjuet med Trond Kristiansen er grundig og godt innenfor presseetikkens rammer. Vi mener kritikken bommer med sine karakteristikker og vurderinger.

- Grove tillitsbrudd

Bransjenettstedet Journalisten har tidligere omtalt at Sjødin boikotter NRK Sørlandet, noe som fortsatt er gjeldende, opplyser han.

«Advokat Arvid Sjødin mener NRK Sørlandet har en agenda om å hindre gjenopptakelsen av Baneheia-saken», skrev Journalisten i 2020. Men februar 2021 fikk Kristiansen saken åpnet på nytt. Med 3 mot 2 stemmer besluttet Gjenopptakelseskommisjonen at saken skulle gjenopptas og Oslo politidistrikt fikk ansvaret for etterforskningen.

Sjødin mener at han i kontakt med NRK er blitt redigert ned slik at vesentlige poenger er tatt bort. Blant annet det han har uttalt om nye momenter i saken.

- Det er eksempel på grove tillitsbrudd hvor jeg blir forelagt en skisse om en sak de skal lage og stiller meg mange spørsmål. Når saken kommer på er vinklingen helt annerledes enn jeg ble forespeilet og mine svar er redigert ned til det meningsløse. Saken får en slagside som var det motsatte av det som var mine hovedpoeng, sier advokattungvekteren.

Han trekker frem et eksempel fra mars 2020 der de fire foreldrene til ofrene i Baneheia-saken for første gang stilte opp i et fellesintervju. Saken ble publisert både på nett og vist som et lengre innslag på TV. Selve reportasjen var på over syv minutter.

- Dette var en sak hvor jeg ble bedt om å kommentere at det var mye nytt i saken. Jeg listet dette opp, men alt ble klippet vekk. I samme innslag ble Ada Sofie Austegard (mor til offeret Stine Sofie Sørstrønen, red. anm.) sitert på at det IKKE var noe nytt i saken, sier Sjødin tydelig irritert.

- Det viste seg at programmet de planla skulle omhandle hvor vanskelig det var for pårørende at det var gjentatte nye gjenåpningsbegjæringer og ikke at det var nye forhold i saken.

Bistandsadvokat til foreldrene, Audun Beckstrøm, ønsker ikke å kommentere saken.

Fikk 13 sekunder

Av de over syv minuttene innslaget varte fikk Sjødin komme til i overkant av 13 sekunder, inkludert to raske spørsmål fra en Oslo-basert NRK-journalist.

Sjødin kritiserer også NRK for at de samtidig som nettartikkelen ble publisert også la ut en debattinnlegg fra tidligere kriminalsjef i Kristiansand, Arne Pedersen. I debattinnlegget kritiserer Pedersen Baneheia-dekningen generelt og hevder at ensidige medieoppslag bidrar til å skape forvirring om domstolenes bevisvurderinger.

Det var Pedersen som ledet etterforskningen etter Baneheia-drapene i 2000.

- I tillegg fremskaffet NRK, samtidig med innlegget på TV, en kronikk av politiinspektør Arne Pedersen som blant annet omhandlet at det ikke var noe nytt om DNA. Dette er NRK-journalisme i et nøtteskall, sier Sjødin.

Pedersen har ikke ønsket å kommentere saken overfor Nettavisen.

NRK-redaktør tilbakeviser kritikk

Frode Helmich Pedersen er førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og har ledet forskningsprosjektet «Strafferettens fortellinger». Han reagerte på kriminalsjefens debattinnlegg og skrev et motsvar. Men ifølge ham selv ville ikke NRKs debattredaksjon «Ytring» publisere innlegget.

I stedet ble det offentlig kjent gjennom Nettavisen som publiserte motinnlegget cirka to senere. Helmich Pedersen brukte tittelen «Feilaktig og mangelfull «oppklaring» av Baneheiasaken».

NRK-redaktør Knut Magnus Berge skriver i en mail til Nettavisen at de fikk flere debattinnlegg fra støttespillerne til Viggo Kristiansen.

- Vi valgte å publisere innlegget til Mikkel Tronsrud, som er aktiv i støttegruppen. Han fikk komme med kritikk av NRK og kommentere innholdet i Arne Pedersens kronikk noen dager før, skriver Berge.

- Det er ikke slik at Kristiansens støttespillere ikke slapp til, men derimot en helt normal vurdering av kronikk og tilsvar som vi tenker står seg.

XX sier til Nettavisen at han ikke vil uttale seg om opplysninger som kommer frem i politiavhør.