Av Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet

De spiller på folks følelser for å få aksept for å gjennomføre ting som i realiteten er svært uklokt. Det er vanskelig å si noe konkret om motivasjonen for denne oppførselen, men sannsynligvis er den sammensatt.

Les også: Hører Europa gråten fra Moria?

Hjelp uten innsikt

Noen ønsker oppriktig å hjelpe, men har ikke god nok innsikt i hva som hjelper. Andre virker mer interessert i å profilere seg selv som gode mennesker, vel vitende om at tiltakene de forfekter hverken er fornuftige eller spesielt solidarisk.

Nå bruker asyl-aktivistene koronakrisen for å hente asylsøkere til Norge. Dette gjør de ved å fremstille barn som svært sårbare under korona-pandemien, samtidig som de fremstiller 16- og 17-åringer som småbarn.

Sannheten er som de fleste vet, at barn ikke blir spesielt påvirket av korona. Skulle noen bli evakuert på grunn av korona, så burde det være eldre og syke, men eldre og syke er heldigvis ikke en dominerende gruppe blant asylsøkere.

Forferdelige forhold

Likevel er det helt riktig at forholdene i Moria-leiren er forferdelige, og de vil ikke bli bedre ved et stort sykdomsutbrudd. Samtidig er det ikke noe spesielt ille med Moria-leiren i forhold til svært mange andre flyktningleirer rundt om i verden. De er stort sett forferdelige alle sammen. I tillegg lever hundretusener permanent i forferdelige slumområder, verre enn Moria-leiren.

Les også: Korona-krisen gjør det umulig for norske politikere å hente barna fra Moria-leiren

Det eneste spesielle ved Moria-leiren, er at alle som er der egentlig hadde trygt tilhold i Tyrkia og burde blitt der. De er ikke anerkjent som flyktninger, og erfaringsvis er det veldig mange av dem som har en grunnløs asylsøknad.

Spiller på overfladiske følelser

Så hvorfor har asyl-aktivistene plukket ut Moria-leiren som et område som bør prioriteres? Svaret er så enkelt som at det er her det er lettest å spille på overfladiske følelser. Sannheten er at vi ved å prioritere disse, vil forbigå virkelige krigsflyktninger som ikke har noen valg. Vi ville latt folk som kunne vært trygge i Tyrkia og som ikke er anerkjent som flyktninger, komme foran de som er anerkjent som flyktninger og som ikke har noen andre steder å være. Norge tar imot 3000 slike flyktninger hvert år. Hvorfor skal vi nå plutselig begynne å prioritere asylsøkere med tvilsomt beskyttelsesbehov fremfor de aller mest sårbare?

Asyl-aktivistene har laget et stort poeng av at vi selvsagt ikke kan hjelpe alle, men at det ikke er noe argument for å hjelpe de vi kan. Dette er jeg faktisk helt enig i.

Les også: Støre får kritikk for utspill om kvoteflyktninger

Å hente asylsøkere til Norge er ikke å hjelpe

Så lenge vi kan hjelpe, så bør vi gjøre det. Men problemet er at asyl-aktivistene har satt likhetstegn mellom det å hjelpe og det å hente asylsøkere hit. Å hente asylsøkere til Norge er ikke å hjelpe, det vil gjøre vondt verre. Veldig mange av de som er i Moria-leiren ønsket seg bare et bedre liv i Europa, men har endt opp i forferdelige forhold underveis.

Dersom Europa nå sier at vi skal hente asylsøkere, så vil det utløse et skred av nye reisende på jakt etter opphold i en av Europas velferdsstater. Svært mange av de vil likevel ikke lykkes, og enda flere vil ende opp i lidelse og nød. Å hente asylsøkere vil derfor bidra til mer lidelse, ikke mindre.

Asyl-aktivistenes kamp er uansvarlig, umoralsk og hjerterå. Det har ingenting med godhet og solidaritet å gjøre.

Det er på tide å ta et solid oppgjør med asyl-lobbyen, samtidig som vi må se på hele asyl-systemet på nytt.

Storbutikk for menneskesmuglere

Det som var ment for å beskytte enkeltpersoner som var politisk forfulgt, har nå blitt et verktøy for store folkeforflytninger på tvers av kontinenter. Det har blitt til et storpolitisk spill og storbutikk for kriminelle menneskesmuglere.

Les også: KrF tror på Moria-gjennomslag i regjeringen

Asylordningen lokker tusenvis av mennesker rett i døden hvert år. Det er de mest ressurssterke som har størst sjanse for å lykkes, de store taperne er de mest sårbare, de blir glemt. Å høre tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik sitte på TV å snakke om at menneskeverd gjør at vi skal hente 30 asylsøkere var begredelig. Hva med menneskeverdet til alle de andre?

- Begredelig, Bondevik

Ved å fjerne muligheten til å søke asyl som i dag, ville vi også fjernet grunnen til at tusenvis av mennesker lokkes ut i lidelse og død. Vi ville stått igjen med et langt mer håndterlig flyktningproblem dersom grunnløse asylsøkere hadde sluttet å legge ut på reise.

Det finnes bare en effektiv måte å hjelpe på; det er å sette ressursene inn i nærområdene. Å hente asylsøkere hit er det motsatte av å hjelpe. Dersom man tror på menneskeverdet, så plukker man ikke bare ut noen få som skal få hjelp, for at desto flere skal havne ut i lidelse, Kjell Magne.

Det er dessverre mange som må lide for at du skal se ut som en raus person.

Nettavisen Pluss: Erik dro på langtur med elbil: - Vi hadde absolutt ikke regnet med dette