Av Ove Trellevik, innvandringspolitisk talsmann i Høyre

Tyrkia har åpnet dørene til Europa, og vi risikerer at 3,5 millioner migranter forsøker å ta seg inn på kontinentet.

Kompleks sammensetning

Sammensetningen av migrantene er trolig kompleks. Vi finner mennesker som reelt sett har behov for beskyttelse, samtidig som vi finner mennesker som ønsker større muligheter til arbeid og utdanning. Det er ingenting galt med sistnevnte, men det er ikke godt nok grunnlag for å få opphold i Norge.

Les også: Verden har drøyt 70 millioner flyktninger - Norge tar imot 0,004 prosent av dem

Det eneste som er sikkert er at dette er et tyrkisk pressmiddel brukt mot Europa.

Mer enn 70 millioner på flukt

Flyktningkonvensjonen gir rett til å søke asyl og retten til individuell vurdering av sitt beskyttelsesbehov. Hovedproblemet er at de med størst beskyttelsesbehov, ikke er de som legger ut på farlige reiser for å nå Europa.

85 prosent av flyktninger søker tilflukt i et naboland eller i nærliggende områder. Det er disse menneske som trenger vår hjelp.

Totalt er over 70 millioner mennesker på flukt. Asylinstituttet, som bygger på flyktningkonvensjonen fra 1951, evner ikke å håndtere så mange mennesker.

Les også: Her har de tatt imot over ti ganger så mange flyktninger som i Norge

Gode tanker - gammelt regelverk

Tanken og premissene for konvensjonen er gode, men regelverket stammer fra en annen tid. Dersom vi opprettholder dagens system, og særlig dersom vi etterkommer forslag fra MDG og SV, lager vi politiske incentiver for at folk skal legge ut på farlige reiser. Vi hjelper heller ikke de som virkelig trenger det.

Et eksempel er mindreårige gutter. Det var mange av dem som kom i 2015. Noen hadde behov for beskyttelse, mens andre ønsket en bedre fremtid. Dersom man ikke hadde behov for beskyttelse, så ble de sendt tilbake. Hvis vi endrer systemet ved å gi mindreårige permanent opphold, slik SV og MDG kjemper for, lager vi et incentiv for at folk skal komme før de fyller 18.

Nettavisen Pluss: 24 tips: Matvaretriksene som sparer deg tusenlapper i butikken

Vi gjør det direkte attraktivt for mindreårige gutter å ta en sjanse på å reise til Europa. En ferd som for det første er farlig, og hvor menneskehandlere er innblandet. For det andre kan vi heller ikke belønne dem som blir sendt fra hjemlandet. Vi må bruke ressursene våre på de som faktisk behøver beskyttelse.

Nøkternhet og fornuft

Det gjør vi ved å hjelpe - og å hente - flyktninger i deres nærområder. Derfor er det bra at regjeringen for det første vil ha færre asylsøkere, men flere kvoteflyktninger - og for det andre - arrangerte giverlandskonferanse som samlet inn flere milliarder kroner til hjelp i nærområdene.

Det er uansvarlig, uetisk og direkte farlig at vi lager incentiver til menneskesmugling, menneskehandel og reiser som koster menneskeliv.

Vår politikk må bygge på nøkternhet og fornuft, ikke på innfall av hva som føles moralsk korrekt.

Les også: Koronaviruset: Hver tredje amerikaner tror på denne konspirasjonsteorien