Gudissa kom til Norge med falskt pass og søkte asyl i 2003 etter at mannen ble drept og sønnen ble fengslet i hjemlandet, ifølge Vårt Land. Hun og familien tilhører den forfulgte folkegruppen oromo.

Utlendingsdirektoratet (UDI) avslo asylsøknaden fordi de mente hun ikke hadde behov for vern i Norge. I årene som fulgte behandlet Utlendingsnemnda (UNE) seks krav om omgjøring, alle gangene fikk hun nei.

Gudissa er blant 60 eldre kvinner som har blitt værende på norske asylmottak fordi de er såkalt «ureturnerbare». Hjemlandene nekter dem retur, eller så mangler de identitetspapirer.

I 2016 møtte Gudissa gruppeleder for KrF i Harstad kommunestyre, Per Pedersen. Han har fulgt henne opp de siste årene. I februar i år tok Pedersen opp saken i formannskapet i kommunen. Kort tid etter fikk hun innvilget oppholdstillatelse.

Til Harstad Tidende sier Gudissa at hun endelig føler seg trygg.

– Jeg slipper å sove på vakt i frykt for at politiet skal banke på døra og kaste meg ut av landet. Det kjennes ut som jeg har fått et nytt liv.

Vedtaket har et vilkår som sier at Gudissa må søke om å fornye oppholdstillatelsen hvert år framover. Hun kan imidlertid få permanent opphold om hun kan fremskaffe pass.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her