Dommen fra Bergen tingrett forteller om en tragisk skjebne for fire kvinner bosatt i Norge. Mannen er nå dømt til fire års fengsel for å ha smittet tre av kvinnene (straffeloven § 155 første straffalternativ).

Den fjerde kvinnen orket ikke belastningen med en rettssak, og fryktet samtidig stigmatiseringen som hivpositiv ved å bli en del av etterforskningen mot mannen.

Påtalemyndigheten la ned påstand om tre års fengsel, men tingretten la til grunn av samfunnet ønsker strengere straffer, og dømte mannen til fire års fengsel.

Sommeren 2006 kom 32-åringen fra Eritrea til Norge og søkte asyl.

Hvor mange sexpartnere han har hatt i Norge er ukjent, men gjennom dommen kommer det fram at flere enn de fire kvinnene kan ha blitt smittet av mannen.

Første kvinne smittet
I Oslo møtte mannen en 30 år gammel småbarnsmor som han innledet et forhold med. Hun var ikke mannens første sexpartner i Norge, men den første som politiet har snakket med. Kvinnen var nettopp kommet ut av et forhold da hun tok afrikaneren inn.

Samleiene med mannen skjedde uten kondom. Kvinnen har fortalt politiet at fordi 32-åringen var fra Afrika hadde hun spurt om han hadde hivtestet seg.

Mannen fortalte at han hadde blitt testet da han kom til Norge, og at han var HIV-negativ. Det var en løgn. Mannen hadde ikke testet seg etter at han kom til Norge.

Kvinnen har fortalt politiet at mannen en gang fikk telefon fra hjemlandet med beskjed om at hans kone hadde død av Aids.

I sjokk ringte kvinnen et telefonnummer i Eritrea som mannen hadde notert på en lapp. Kvinnen fikk snakke med en gammel venn av 32-åringen som fortalte at tidligere forlovede i hjemlandet døde av Aids, og at det gikk rykter om at også 32-åringen var hivpositiv.

Et slikt rykte skulle også begynne å spre seg i det etiopiske miljøet i Norge.

Forholdet til mannen begynte å bli dårligere, og i november 2007 skal mannen ha slått ut tennene hennes. Mannen er i Oslo tingrett dømt til 120 dagers fengsel for dette (60 dager ble gjort betinget) En stund etter dette slaget fikk hun betennelse i munnen, og i forbindelse med medisinske undersøkelser av dette såret ble det påvist hiv.

Andre kvinne smittet
Etter dette reiste mannen fra Oslo til Bergen. Utstyrt med falske papirer fikk han seg jobb under falskt navn. I 2008 ble søknaden endelig avslått. Likevel forlot ikke mannen landet. Istedenfor fortsatte han sine forhold kvinner.

Sommeren 2008 hadde han et kortvarig forhold med en kvinne som i oktober samme år fikk påvist hiv.

Tredje kvinne smittet
I november 2008 ble en 26 år gammel etiopisk kvinne smuglet til Norge. Her håpet hun på et bedre liv for seg selv og sine to barn. Hennes søster hadde kjent 32-åringen i Italia, og han tok henne inn og lot henne bo hos ham i Bergen.

I retten har kvinnen fortalt at hun ikke ønsket å ha sex med mannen, men at han voldtok henne ved tre anledninger. I februar 2009 hadde kvinnen søkt asyl og bodde på et mottak. Hun hadde blitt gravid og ønsket å abortere barnet. I den forbindelse ble det tatt prøver som viste at hun var HIV-positiv.

Samme dag ringte hun 32-åringen og fortalte at hun var smittet.

«Etter hennes vurdering tok han det veldig lett. Han sa at hun kunne leve lenge og at hun ikke måtte stole på norsk helsevesen» står det i dommen. Mannen nektet for at han kunne ha smittet henne, og da kvinnen gjentatte ganger anklaget ham for å ha smittet henne, truet han til slutt med å drukne henne hvis hun ikke sluttet.

Bergen tingrett mener at 32-åringen etter dette må ha skjønt at han kunne være HIV-positiv uten at det påvirket hans seksuelle atferd. «Tiltalte har således holdt det for sikkert eller mest sannsynlig at han var HIV-smittet, men gjennomført likevel ubeskyttet sex med NN med risiko for smitteoverføring» står det i dommen.

Fjerde kvinne smittet
Ved påsketider 2009 møtte 32-åringen en norsk kvinne som han hadde et kort forhold til.

Kvinnen har forklart at hun var redd for å bli smittet, og ville bruke kondom, men 32-åringen forsikret at han var frisk som en fisk. Denne sommeren ble kvinnen oppringt av mannens tidligere sexpartner som fortalte at han hadde hiv.

Hun trodde først det var et skittent utspill fra en sjalu ekskjæreste, men henvendelsene fra kvinnen sluttet ikke før hun testet seg. Mot slutten av 2009 tok forholdet slutt og vinteren 2010 fikk hun påvist hiv.

Femte kvinne smittet
Samtidig som kvinnen gikk tilbake til sin ektemann, innledet 32-åringen et nytt forhold. Denne gangen med en 30 år gammel dame fra Kenya som i mange år hadde jobbet på norsk sykehus. Kvinnen opplevde at hun hadde truffet mannen i sitt liv, og ønsket en framtid sammen med ham og felles barn. Forholdet varte til februar 2010 da kvinnen fikk en melding på Facebook om at mannen var HIV-positiv.

«Tiltalte ble konfrontert med dette og svarte at de bare skriver stygge ord/ting og at hun ikke måtte tro på dem. Hun ble svært redd» står det i dommen. Etter noen dager ble hun innkalt til politiet som da allerede hadde innledet etterforskning av mannen for smitte.

1. mars ble mannen pågrepet. Da hadde to kvinner anmeldt ham for å ha smittet dem med hiv. Den siste etiopiske kvinnen ble testet positiv i mars 2010.

Denne måneden ble også den nå domfelte mannen testet for hiv. I den sakkyndige rapporten står det at mannen da «sannsynligvis har vært smittet i mer enn ett år (HIV-test tatt i mars 2010) støtter rettens bevisbedømmelse av at det er tiltalte som har smittet YY med hiv».

For mild
De tre kvinnene som omfattes av tiltalen er alle tilkjent en erstatning på 200.000 kroner hver.

«For alle tre kvinnene gjelder at de er unge og at det har fått en infeksjonstilstand som de vil ha for resten av livet. Som nevnt under straffeutmålingen er deres livsførsel blitt både fysisk og psykisk begrenset» konstaterer tingretten.

Påtalemyndigheten la ned påstand om strafferamme på tre års fengsel i saken. Det syntes flertallet av dommerne var for mildt. «Med bakgrunn i allmennhetens syn på at det generelle straffenivået i landet er for lavt samt politikernes ønske om at det generelle straffenivået bør øke på en rekke områder, finner rettens flertall det nødvendig å sette straffen i denne saken høyere enn aktors påstand på 3 års fengsel (...) Handlingene med en manns ønske om egen seksuelle tilfredsstillelse, er særs krenkende og har ødelagt livet til tre unge kvinner. F.eks. vil NN neppe velge å få barn av frykt for at barnet kan bli HIV-positivt. Dessuten har XX født et barn som ennå ikke er bekreftet HIV-negativt. Etter flertallets vurdering er det forsvarlig med inntil 4 år og 6 fengsel måneder i denne saken. Imidlertid utmåler flertallet straffen til 4 år fengsel som etter flertallets vurdering er et minimum. Straffen utmåles til fengsel i 4 år.»