Gå til sidens hovedinnhold

Asylsøkere nekter å la seg teste for å kunne selge dop

UDI mener mange asylsøkere nekter å la seg teste for tuberkulose fordi de ønsker å bli i Oslo og selge narkotika.

Nå ber UDI om å få ta i bruk tvang mot dem det gjelder, skriver NTB.

I et brev til Justis- og beredskapsdepartementet (JD) ber UDI om å få mulighet til å bruke tvangstiltak for å gjennomføre røntgenundersøkelse av asylsøkere som nekter å la seg teste for tuberkulose. Hensikten med forslagene er å løse et problem som oppsto ved Refstad asylmottak i Oslo i fjor sommer. Enkelte grupper asylsøkere nektet da å la seg teste for tuberkulose fordi de ønsket å bli værende på transittmottaket på Refstad. UDI mener test-nekten har sammenheng med kriminell virksomhet.

«Mange av dem som nektet å gjennomføre tuberkulosescreeningen tilhørte det kriminelle miljøet langs Akerselva og ønsket å unngå flytting ut av Oslo slik at de kunne fortsette med å selge narkotika», skriver UDI i brevet.

Smitterisiko

Alle asylsøkere kommer innom transittmottaket på Refstad før de plasseres i andre mottak rundt omkring i landet. Av hensyn til smitterisikoen får UDI ikke sende asylsøkere fra Refstad til andre mottak før det er foretatt tuberkuloseundersøkelse.

Asylsøkere har plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse innen 14 dager etter at de kommer til Norge.

Flertallet av dem som nektet, kom fra land med høy forekomst av tuberkulose, for eksempel Nigeria, Algerie og Marokko, opplyser UDI.

UDI påpeker at det er viktig å avdekke smittsom lungetuberkulose så raskt som mulig for å behandle sykdommen og forebygge spredning og ber derfor om adgang til å gjennomføre røntgenundersøkelse med tvang av asylsøkere som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose.

I tillegg til økt smitterisiko for beboere og ansatte på Refstad, har testnekten også ført til kapasitetsproblemer på mottaket, påpeker UDI.

Juridisk problem

Vilkårene for tvangsundersøkelse etter smittevernloven er svært strenge. Blant annet kreves det, etter en faglig vurdering, at det er grunn til å anta at personen er smittet. Tvang kan heller ikke anvendes på grupper, bare enkeltindivider.

UDI mener imidlertid at loven åpner for tvang når asylsøkere fra land med høy forekomst av tuberkulose nekter å la seg teste, men ber om en lovendring dersom Justisdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ikke er enig i denne tolkningen.

Alternativet er å innkvartere slike personer isolert fra andre asylsøkere «på et egnet sted» i helsemyndighetenes regi, skriver UDI.

– Vurderer tiltak

Justisminister Anders Anundsen (Frp) vil ikke uttale seg til NTB om hva han ønsker å gjøre med problemstillingen. Departementets kommunikasjonsavdeling skriver i en epost at departementet nå vurderer hvorvidt det kan være hensiktsmessig å innføre forskjellige tiltak for å sikre at utlendinger overholder plikten til å fremstille seg for slik undersøkelse. (©NTB)

Reklame

8 kupp du gjør i Nettavisens nettbutikk nå

Kommentarer til denne saken