Flere asylsøkere har forsøkt å skaffe seg to identiteter i Norge ved å søke asyl to ganger under to ulike navn. Det bekrefter Politiets Utlendingsenhet (PU), som har hovedansvaret for å registrere og identifisere asylsøkere som kommer til Norge.

- Vi er kjent med at dette har skjedd i Norge. PU har avdekket et mindre antall forsøk i løpet av høsten. Dette gjaldt personer som allerede var registrert som asylsøker, som forsøkte å registrere seg under ny identitet, sier kommunikasjonsrådgiver i PU, Arild Strømmen, til Nettavisen.

Les også: - 27.000 registreringer av utlendinger kan være feil

Kan avsløres av fingeravtrykket
Strømmen sier PU ikke kan kommentere detaljene rundt søkeprosessen i disse enkeltsakene, og kan derfor ikke oppgi årsaken til hvordan identitetsjukset ble oppdaget.

Identitetsjuks blant asylsøkere kan føre til utvisning.

- Hvis det blir avdekket at asylsøkere har operert med dobbel identitet, vil det føre til at vi tilbakekaller en eventuell tillatelse og vurderer å utvise vedkommende fra Norge, sier kommunikasjonsrådgiver i Utlendingsdirektoratet (UDI), Therese Bergwitz-Larsen, til Nettavisen.

Seniorrådgiver ved Nasjonalt ID-senter, Mads Odnes Jensen, sier at asylsøkere med doble identiteter kan misbruke norske velferdsordninger.

- Man kan omgå et utvisningsvedtak ved å skaffe seg nytt oppholdsgrunnlag under en annen identitet, for eksempel ved å skaffe seg EØS-dokumenter for å skaffe seg nytt opphold etter EØS-regelverket. Ved å ha flere identiteter kan man få urettmessig rettigheter og ytelser i det norske samfunnet, sier Odnes Jensen til Nettavisen.

Sletter fingeravtrykkene
I asylsøkerprosessen skal norske utlendingsmyndigheter kunne avverge at personer søker asyl under to forskjellige navn ved å sammenligne søkerens fingeravtrykk opp mot et fingeravtrykkregister.

- Formålet med registeret er å bidra til sammenligning, gjenkjennelse og identifikasjon av personer for politimessige formål, herunder også verifisering av identitet, sier kommunikasjonsrådgiver i Kripos, Axel Wilhelm Due, til Nettavisen.

PU opplyser at absolutt alle asylsøkere registreres med fingeravtrykk i både et nasjonalt register (utlendingsregisteret) og i et europeisk fingeravtrykkregister (Eurodac). Men fingeravtrykkene slettes etter en viss tid av hensyn til personvernet.

«I utgangspunktet slettes fingeravtrykk registrert i det nasjonale registeret, når utlendingen innvilges oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Unntak gjelder blant annet i de tilfellene der utlendingens identitet ikke er bekreftet med dokumenter med tilstrekkelig notoritet,» skriver PU i en e-post til Nettavisen.

Dersom en asylsøker har fått endelig avslag eller blitt bortvist eller utvist fra Norge, skal fingeravtrykkene slettes fra det nasjonale registeret fem år etter vedtakstidspunktet.

Anbefaler lagring av fingeravtrykk
I teorien kan derfor en asylsøkere som har fått innvilget opphold i Norge, søke om asyl med nytt navn uten å risikere å bli avslørt av fingeravtrykket.

- Er det et problem at fingeravtrykkene slettes, Odnes Jensen?

- I Evalueringsprosjektets sluttrapport (2015) anbefaler vi at det opptas foto og fingeravtrykk av alle utlendinger som søker opphold i Norge, og at dette lagres så lenge utlendingen er i Norge eller i inntil fem år etter at personen har meldt utvandring fra Norge. Dette ble foreslått fordi vi ser at dagens regelverk knyttet til sletting av fingeravtrykk gir for stor risiko knyttet til misbruk av identitet, sier han.