Hvis asyltilstrømningen fortsetter på dagens nivå, vil det bare komme rundt 3.500 asylsøkere til Norge i år. Det er en tidel av fjorårets antall.

Dermed er det trolig behov for langt mindre penger til å håndtere asyltilstrømningen i 2017 enn i inneværende år.

Les: Solberg-spark til Ap før budsjettinnspurt

Basert på Utlendingsdirektoratets (UDI) tall for hva det koster å ha en asylsøker boende på mottak i ett år, kan denne ene utgiften med dagens tilstrømming alene bli 5,6 milliarder kroner lavere neste år enn i år, viser beregninger NTB har gjort.

Selv en tilstrømming i år på 10.000, som UDI anslår, vil føre til at staten får 4,3 milliarder mindre i mottaksutgifter neste år enn i år.

Les: Lysbakken om oljeleting: – Håpløs drøm

Det gir Jensen og hennes regjeringskolleger større handlingsrom i 2017-budsjettet, som legges fram 6. oktober.

Flere utgifter spart

Beregningen hviler på at alle asylsøkerne i gjennomsnitt tilbringer ett år i mottak, før de enten får opphold og blir bosatt eller blir sendt ut av landet. I realiteten blir mange boende lenger enn ett år på mottak.

Les: Solberg og Jensen er Olje-Norges mektigste

UDIs regnskapstall for 2015 viser at det kostet 149.800 kroner å ha en voksen beboer i asylmottak i ett år. For enslige mindreårige asylsøkere er totalbeløpet 486.600 per beboer.

I tillegg til lavere utgifter til asylmottak vil staten også kunne regne med å bruke mindre penger på flere andre områder.

Les: Carl I. Hagen ber Krf og Venstre dra pokker i vold

Ett av dem er uttransportering av asylsøkere som får avslag på sin søknad. I fjor hadde Politiets utlendingsenhet (PU) 150 millioner kroner i variable utgifter i forbindelse med uttransporteringer, får NTB opplyst.

Saksbehandling hos UDI er en annen post som vil kunne slankes på statsbudsjettet for 2017 hvis tilstrømningen holder seg så lav som i dag.

Les: Forhatt avgift på over 3000 kroner kan bli fjernet

Andre kostnadsposter som vil gå ned med redusert tilstrømming, er utgifter til tolk og registrering hos politiet.

Solbergs regnestykke

Disse ferske tallene korresponderer godt med anslag statsminister Erna Solberg (H) la fram for Stortinget i fjor høst.

Les: Rasmus Hansson: - Det skal koste å gjøre dumme ting

Den kraftige asyltilstrømningen da førte til at regjeringen måtte legge fram et tillegg til statsbudsjettet med ekstrabevilgninger for å håndtere det høye antallet asylsøkere.

Solberg viste til at hver flyktning som får opphold, i gjennomsnitt koster staten 1 million kroner de første fem årene.

Les: Måling: MDG kan bestemme ny norsk regjering

Regnestykket, som NRK presenterte, inkluderte registrering hos politiet, saksbehandling og tolkeutgifter, ett års botid i mottak, integreringstilskudd og opplæring.