Værfenomenet er en lang og smal sone med vanndamptransport, hvor vanndampen har sitt opphav i tropiske områder, ifølge Meteorologisk institutt.

Milde og fuktige luftmasser kommer inn mot kysten fra sørvest denne uka og gir store nedbørsmengder fra onsdag.

Det er på Vestlandet, Trøndelag og i Innlandet at mesteparten av nedbøren kommer. Østlandet og øst i Finnmark blir skjermet for det verste uværet.

Forberedelser

Statsforvalteren i Vestland har sendt ut en pressemelding om værsituasjonen.

– Sammen med høy temperatur og sterk vind vil det gi stor snøsmelting i områder med snødekke. Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om 80–120 millimeter nedbør i løpet av 24 timer i Sogn og Fjordane-delen av fylket fra onsdag klokka 14, advarer Statsforvalteren.

Ale kommuner oppfordres til å ta kontakt med lokalt politi for å vurdere risikoen sammen med dem.

NVE har bedt lokale myndigheter om å starte forberedelsene allerede mandag. Det innebærer blant annet å holde stikkrenner, kummer og andre vannveier frie for snø eller is, grus, søppel, kvist og lauv.

Trafikkproblemer ventes

Flere skred er ventet, og noen kan få store konsekvenser, blant annet for bebyggelse, melder Varsom.no. Både vei- og togtrafikken kan få problemer.

Samtidig kommer det varsel om flomfare, også det på oransje nivå, for Vestlandet, Møre og Romsdal og Trøndelag.

Det skal komme enorme mengder regn, lokalt opp mot 200 millimeter lokalt, og vannføringen ventes å øke i utsatte bekker og elver i løpet av onsdagen.

Det er sendt ut et eget oransje farevarsel for nedbøren som er ventet i Trøndelag, deler av Innlandet, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal