Gå til sidens hovedinnhold

Atomberedskap: Alle barnehager og skoler i Oslo får utdelt jodtabletter

- I løpet av januar vil alle offentlige og private barnehager og skoler i Oslo få utlevert jodtabletter, sier overlege i Oslo kommune.

Foreldre i Oslo har mottatt et samtykkeskjema fra Helseetaten i forbindelse med utdeling av jodtabletter til barn ved en atomhendelse.

Fungerende smittevernoverlege i Helseetaten i Oslo kommune, Anita Jeyananthan, opplyser at samtlige barnehager, skoler og barneinstitusjoner i Oslo skal få utdelt jodtabletter innen måneden er omme.

- I løpet av januar måned vil alle offentlige og private barnehager, skoler, Barne- og familieetatens institusjoner og andre institusjoner der barn bor, få utlevert jodtabletter, sier Jeyananthan til Nettavisen.

Les også: Forsker: 2020 er året for å bekymre seg for atomvåpen

Samtykkeskjema

Foreldrene med barn og elever under 16 år må gi samtykke til at personalet ved barnehagen, skolen eller institusjonen kan dele ut jodtabletter til barna deres ved en atomhendelse.

«Ved en atomhendelse kan det bli aktuelt å dele ut jodtabletter til barna/elevene etter anbefaling fra Kriseutvalget for atomberedskap,» lyder samtykkeskjemaet.

- Alle berørte virksomheter har ansvar for å implementere rutiner om jod-beredskap i sine beredskapsplaner. Virksomhetsleder har ansvar for informasjon og opplæring. Helseetaten har utarbeidet informasjonsskriv og forslag til rutiner for oppbevaring og utdeling av jodtabletter ved en atomhendelse, sier Jeyananthan.

- Alle kommuner har fått tilbud

Det er Helsedirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) som har gått ut med anbefalinger om at alle kommuner skal ha lagret jodtabletter, slik at de kan distribueres til barn, unge, gravide og ammende - som er de mest sårbare gruppene.

- Alle kommuner fikk tilbud i 2017 om å få tilsendt jodtabletter fra et sentralt lager i Oslo, sier beredskapssjef i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Astrid Liland, til Nettavisen.

Oslo er ikke den første kommunen som sørger for at barn og unge kan få jodtabletter dersom de er i barnehagen eller skolen ved en eventuell atomhendelse. Flere andre kommuner har også implementert lignende tiltak.

- Så å si alle kommuner har fått tilsendt disse tablettene fra lageret i Oslo, og mange kommuner har laget ordninger for distribuering. I tillegg anbefaler vi privatpersoner å ha jodtabletter hjemme. Jodtabletter ble tilgjengelig på apoteket reseptfritt for første gang i Norge i 2018. Salget varierer litt, men etter Tsjernobyl-serien på HBO ble det et veldig oppsving i salget, sier Liland.

Les også: Norge får ny kriseplan for atomangrep

Nettavisen har fått tilgang til salgstallene på jodtabletter ved de ulike apotekkjedene i Norge. I tidsperioden januar til november i fjor ble det solgt 28.550 pakninger med ti tabletter og 393 100-pakninger.

- Mange tusen barn som fikk kreft

Hensikten med jod-beredskapen er at radioaktiv jod kan bli spredd i luften ved en atomulykke, og kan tas inn i skjoldbruskkjertelen ved å puste inn forurenset luft eller inntak av forurenset mat og drikke. Inntak av naturlig jod blokkerer opptaket av radioaktiv jod og reduserer dermed risikoen for kreft i skjoldbruskkjertelen. Jod beskytter ikke mot andre radioaktive stoffer.

- Jodtabletter må tas rett før eller rett etter man blir eksponert. Vi har laget en informasjonspakke om dette som er distribuert vidt via Fylkesmenn, helsestasjoner, fastleger, apoteker, Helsedirektoratet og DSA, sier Liland.

- Anbefaler du foreldre å gi samtykke, Liland?

- Ja, det vil jeg gjøre. Det er et helt ufarlig medikament. Det er et salt som består av kalium og jod. Det vil beskytte mot kreft i skjoldbruskkjertelen. Barn er spesielt utsatt og sensitive for opptak av radioaktiv jod (naturlig jod beskytter mot radioaktiv jod red.anm.), og de vil få en stor stråledose mot et lite organ. Vi vet fra Tsjernobyl-ulykken at det var veldig mange tusen barn som fikk kreft i skjoldbruskkjertelen på grunn av utslipp av radioaktivt jod. Dette er godt faglig begrunnet, sier hun.

Les også: Menneskene forsvant over natta. Nå har Tsjernobyl blitt et paradis for ville dyr

Myndighetene oppfordrer også folk til å ha jodtabletter tilgjengelig i hjemmet. En pakke med jodtabletter av merket Jodix, koster rundt 250 kroner for en tipakning og 900 kroner for en 100-pakning på apoteket.

Målgruppen for bruk av jodtabletter ved en atomhendelse er barn og unge under 18 år, samt gravide og ammende.

Risikoen har økt

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet opplyser at dagens trusselbilde tilsier at jodtabletter kan bli aktuelt som tiltak ved atomhendelser over hele landet. De legger til grunn at Europas kjernekraftverk eldes og at risikoen for alvorlige atomulykker øker. DSA sier at sannsynligheten for terroraksjoner hvor det brukes radioaktivt materiale, har også økt.

- DSA har 24/7 beredskap og blir varslet hvis det skjer en hendelse med radioaktivt eller nukleært materiale i Norge eller utlandet. Hvis det skulle være en hendelse som kan gi konsekvenser for Norge, vil vi være raske med å gi informasjon til Fylkesmennene, Kriseutvalget for atomberedskap og Kriseutvalgets rådgivere. Fylkesmennene skal varsle kommunene, som igjen skal varsle den enkelte innbygger, forsikrer Liland.

Her kan du lese mer om jodtabletter hos Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Kommentarer til denne saken