Vår og sommer er høysesong for utplassering av trampoliner. Det befinner seg et stort antall trampoliner rundt omkring i norske hager, og det skjer stadig ulykker. Legevaktene begynner så smått å melde om barn som skader seg på trampoliner.

- De alvorligste registrerte skadene er albuebrudd, men den største risikoen ligger i faren for alvorlige nakkeskader ved utføring av salto på trampoline, sier seniorrådgiver Sverre Limtun i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

- Ta forholdssregler
De fleste skadene skjer fordi det er flere personer på trampolinen samtidig, ifølge daglig leder Kurt Chetkowski i selskapet JumpKing som selger flest trampoliner i landet.

- Risikoen for skader øker betraktelig når disse personene har ulik vekt. Hovedvekt av skadene skjer dermed oppe på selve trampolinen, ved feillanding på duken eller sammenstøt med andre. Det bør ikke være for mange samtidig på trampolinen, sier Chetkowski til ANB.

- Sjekk også at sikkerhetsnettet og kantputen er i orden, og at trampolinen står forsvarlig. Faller barnet ut eller gjennom, oppstår det lett en skade. Vedlikehold av en trampoline er like viktig som å sjekke bremsene på en sykkel, understreker Chetkowski.

Også Sverre Limtun mener mange skader kan unngås dersom det tas klare forholdsregler.

- Voksne bør vurdere ferdighet og følge med når barn hopper. Definer klare regler for antall barn samtidig på trampolinen. Det ideelle er kun én.

- Sjekk og test trampolinen etter montering. Sørg for at stropper, fester og kantpute er forsvarlig montert, tilføyer Limtun.

Krav til trampolinen
DSB understreker at trampoliner faller inn under reglene i produktkontrolloven, som stiller krav til at produkter ikke skal medføre helseskade.

- Det betyr blant annet at produsenter og importører skal levere trampoliner med god polstring av kantene, gode fjærer, tilfredsstillende stålkvalitet og monterings- og brukerveiledning, sier Sverre Limtun.

Denne loven gjelder også for foreldre, boligsameier, velforeninger, barnehager og andre som setter opp trampoliner. De som setter opp trampoliner har også ansvar for vedlikeholdet, ifølge Limtun.

- De har ansvaret for at trampolinene er montert etter bruksanvisning, at de får en trygg plassering på et ufarlig underlag og at bruken skjer i samsvar med brukerveiledningen. Dette gjelder uavhengig av om trampolinen plasseres på privat eller offentlig grunn.

- Unngå salto
Tall fra tidligere år viser at de hyppigste skadene oppstår i hånd, albue, skuldre, nakke, knær, ankler og tær, samt noen sårskader. Skadene kan være alt fra vridninger til kompliserte brudd. Den hyppigste bruddskaden oppstår i albueregion og det er registrert en del alvorlige albuebrudd.

- Det er også registrert alvorlige nakkeskader som følge av hopping på trampoliner. Skader i nakke og hode skjer i hovedsak under forsøk på å slå salto, sier seniorrådgiver Sverre Limtun.

De fleste som skader seg på trampoliner er i aldersgruppen 10-15 år, men også barn helt ned i 3-4-årsalderen må titt og ofte innom legevaktene.

Sverre Limtun presiserer at det også er positive effekter ved trampolinehopping.

- Barns bruk av trampoline bidrar til å utvikle gode motoriske ferdigheter. For sikker bruk er det et godt råd å følge sikkerhetstipsene for trampoliner.