Gå til sidens hovedinnhold

Avbrøt landing tre ganger

Ryanair nektet å gi opp i den tykke tåka på Torp. Luftfartstilsynet reagerer.

- Det er ikke vanlig å avbryte en landing. I mitt tilfelle i 33 år i SAS har jeg avbrutt to ganger, sier Kjell Klevan, seksjonssjef fly i Luftfartstilsynet, til Nettavisen.

Tirsdag kveld ved 22-tiden forsøkte Ryanair-flyet fra London å lande på Sandefjord Lufthavn Torp, uten å lykkes.

Tre ganger forsøkte flyet å lande, men måtte avbryte alle forsøkene bare kort tid før flyet traff rullebanen. Flere av passasjerene opplevde situasjonen som ubehagelig.

Årsaken var at det var tett tåke på Torp, og at sikten derfor var for dårlig for landing.

Nettavisen var om bord i flyet, som til slutt måtte lande på Kristiansand lufthavn Kjevik.

- Virker ikke bra
Luftfartstilsynet er kritisk til at flyet forsøkte å lande hele tre ganger i tåka.

- Tre ganger, det virker ikke så bra, synes jeg, hvis det ikke var noen vesentlig ny informasjon om været, sier Klevan.

Klevan påpeker at pilotene har klare retningslinjer å følge når en landing må avbrytes.

- Er det tåke og du må avbryte landing, så skal du ha en indikasjon på at det er bedring i været før du prøver på nytt, sier han.

Tåka lå imidlertid like tykk over Sandefjord Lufthavn Torp ved forsøk nummer tre.

- Må lande snart
Etter at det andre landingsforsøket brått ble avbrutt, opplyste flykapteinen over høyttalerne at de måtte ta en avgjørelse innen 25 minutter, av hensyn til flyets drivstoff.

Dette gjorde naturlig nok ikke passasjerene mer rolige.

Først etter det tredje forsøket valgte altså kapteinen å gi opp, og vendte flyet mot Kristiansand, der det ikke var tåke.

- Tirsdag hadde vi et fly som ikke kunne lande på grunn av tåke. Sikten var kortere enn det som er mulig å lande på, sier markedssjef Tine Kleive-Mathisen ved Sandefjord Lufthavn Torp til Nettavisen.

Flypassasjerene måtte deretter, etter halvannen time ekstra i lufta, fraktes med buss fra Kristiansand til Torp og Oslo.

- Det er ubehagelig
Klevan i Luftfartstilsynet vektlegger at mange landingsforsøk er en belastning for passasjerene, og at man derfor bør unngå for mange forsøk.

- Det kan jo føles veldig ubehagelig for passasjerene. For når du kommer til innflyging har du tomgang på motoren, men når du avbryter gir du på for fullt, sier han.

Informasjonen til passasjerene vil dessuten bli dårlig i en slik situasjon.

- Det blir veldig hektisk i cockpit fordi du skal gjøre visse håndgrep, så du kan ikke gi informasjon til passasjerene med en gang, sier seksjonssjefen.

Avbrutte landinger er en av flere grunner til at folk er redde for å fly, ifølge Bente Berg Hansen, som er ansvarlig for SAS Norges flyskrekkurs.

- Det er mange grunner til at folk føler seg ukomfortabel med å fly, blant annet er det turbulens, avgang/landing og avbrutte landinger vi hører om på kursene, sier Berg Hansen til Nettavisen.

Hun forteller at det er veldig mange nordmenn som er redde for å fly.

- Rundt 45 og 50 prosent av den norske befolkningen har en eller annen form for flyfobi. Rundt 4-5 prosent flyr ikke i det hele tatt, sier Berg Hansen.

- Er ikke farlig
Værforhold, som tåke, er den vanligste årsaken til at en landing blir avbrutt, men også tekniske problemer som plutselig oppstår, eller trafikk på rullebanen, kan være en årsak.

- Er det noen risiko ved å avbryte en landing?

- Nei, det er ikke noe farlig i det hele tatt. Alle avbrutte landinger er for å ivareta sikkerheten, sier Klevan.

Det er dessuten lagt inn en sikkerhetsmargin for hvor langt flyet kan gå ned før det må avbryte en landing, noe som varierer fra ulike flytyper.

- All planlegging er gjort på at du kan gå med en motor. Så selve prosedyren er ikke noe fare. En kan ikke se bort fra at det kan være en medvirkende årsak til at det har skjedd hendelser i den forbindelse, men da har ofte ikke prosedyrene blitt fulgt, sier han.

Klevan påpeker at flygerne trener på slike situasjoner hele tiden, blant annet i flysimulatorer.

Best på Gardermoen
På Sandefjord Lufthavn Torp har de et såkalt kategori 1-utstyr for landing, det vil si at sikten må være på minst 550 meter før et fly kan lande trygt der. Til sammenligning har Oslo Lufthavn Gardermoen på sin primærlandebane såkalt kategori 3-utstyr. Dersom fly og sertifikater til piloten tillater det, kan man der lande med en sikt ned til 125 meter.

SAS Norge opererer imidlertid med en siktgrense på 200 meter på hovedflyplassen.

- Du kan lande på en sikt ned til 125 meter, men det krever at både fly og pilot er sertifisert til det gjennom utstyr og sertifikat, og det er det ikke så mange som har. Så det er sjeldent at det er i bruk, men en sikt ned til 200 meter er det vanlige, sier informasjonssjef Jo Kobro ved Oslo Lufthavn Gardermoen til Nettavisen.

Hovedflyplassen må ofte ta imot fly fra andre flyplasser.

- Vi har vel de ti årene vi har holdt på hatt en 150 landinger fra Ryanair som skulle vært på Torp, men har kommet hit, forteller Kobro.

- 70-75 avbrutt
På Torp har de ikke oversikt over antall avbrutte landinger, men kan opplyse at de så langt i år har innstilt 54 av 10.024 avganger på grunn av dårlig vær.

Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) har derimot oversikt over avbrutte landinger:

- Oslo Lufthavn har så langt i år hatt mellom 70 og 75 avbrutte landinger, det vil si en til to i uka, sier Kobro.

Han sier en landing sjelden avbrytes hos dem som følge av tåke.

- Tåke er ikke noen spesiell årsak til en avbrutt landing hos oss. Det som er den vanligste årsaken til det er dersom flyet ikke har stabilisert seg i landingsmodus, sier informasjonssjefen.

- Skjer det ofte at et fly forsøker å lande flere ganger før det lykkes på Gardermoen?

- Det er sjelden at man må prøve mange ganger, sier Kobro.

- Kan ikke forsvare kostnad
Sandefjord Lufthavn Torp anser ikke tåke som noe stort problem hos dem.

- Nei, det er ikke noe utbredt tåkeproblem på Torp. Men det er klart at det er visse perioder, på høsten og våren ved visse temperaturer, at dette av og til skjer, sier markedssjef Kleive-Mathisen.

Hun påpeker at flyplassen nettopp har investert store summer for å gjøre forholdene bedre ved ekstreme forhold.

Tidligere har de bare hatt mulighet til å lande med instrumenter på den sørlige rullebanen, men nå kan flyene også lande med det samme utstyret nordover.

- Den store tekniske investeringen gjør at man kan lande med kortere sikt enn hvis vi ikke hadde hatt dette systemet, sier Kleive-Mathisen.

På Torp har de ingen planer om å oppgradere utstyret ytterligere, slik at flyene kan lande med mye mindre sikt.

- Nei, det er så store kostnader at det kun er Gardermoen som kan forsvare en slik investering, sier Kleive-Mathisen, før hun presiserer:

- Når det gjelder punktlighet innenfor 15 minutter så er det bare i april at Gardermoen var bedre enn oss, sier hun.

Ventelister på kurs
På SAS' flyskrekkurs, som arrangeres flere steder i landet, er det nå ventelister for å få plass.

- De som tar kurs lærer svært mye i sitt forhold til det å fly. Vi ser at kunnskap gir trygghet, og kurset avsluttes med en flytur, sier kursansvarlig Bente Berg Hansen.

I Oslo arrangerer de sju kurs i året, med 12 deltakere på hvert kurs.

- Under kurset lærer deltakerne at når det blir en avbrutt landing, er dette prosedyrer kapteinene er svært trent på, sier hun.

Nettavisen har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Ryanairs pressekontakt Steven McNamara lørdag, men har ikke lykkes.

Kommentarer til denne saken