Gå til sidens hovedinnhold

Averterer Holtet-boliger før planene er vedtatt

Neptune annonserer at de vil starte byggingen av 45 leiligheter i Kongsveien 82 i løpet av året.

HOLTET: Hroar Møthe i Aksjon Holtet mener at fortettingen på Holtet ikke ivaretar intensjonene i Reguleringsplan for Holtet lokalsenter (2004).

LES OGSÅ: Aksjon Holtet vil stoppe leiligheter i Kongsveien 82

– Reguleringsplanen for Holtet er dimensjonert for cirka 500 boenheter. Fortsetter takten i utbyggingen vil det gi 1680 boenheter, sier Møthe.

Nå er det de planlagte leilighetene i Kongsveien 82 som står på agendaen.

Møthe mener det er uhørt at utbygger Neptune nå annonserer byggestart til høsten – før reguleringsplanen er vedtatt. For at prosjektet skal realiseres må tomten omreguleres fra allmennyttige formål til boligformål.

LES OGSÅ: Føler seg lurt trill rundt

Har fått støtte av PBE

Lasse Røsnes i Holtet Panorama (Neptune) sier at de ikke har startet salget av boliger ennå. Plakaten er satt opp for å informere om at det kommer et prosjekt på tomten. Han legger til grunn av omregulering av tomten blir vedtatt.

– Vi forholder oss til det PBE har sagt hele tiden, at de er positive til boligbygging her. Det kom frem allerede i de innledende møtene, sier Røsnes og legger til at det også har vært politisk vilje til prosjektet.

– Vi legger reguleringsplanen for Holtet til grunn, sier Røsnes.

Han mener det er realistisk at byggingen av boligene starter i siste halvdel av 2014.

LES OGSÅ: Vil kjøpe Frikirkens Hus på Holtet

Får ikke støtte av bydelsutvalget

Nordstrand bydelsutvalg har vedtatt at de er imot en omregulering av tomten og at de ønsker at tomten skal brukes til allmennyttige formål slik reguleringen i dag tilsier.

LES OGSÅ: Her kommer ti nye Holtet-leiligheter

Anbefaler boliger

Atle Jan Larsen i PBE sier at i oppstartsmøte med forslagsstiller den 27.10.2011 konkluderte Plan- og bygningsetaten med at boligbebyggelse på eiendommen kan anbefales.

– Etaten anbefalte at reguleringsbestemmelsene i gjeldende reguleringsplan for Holtet bør ligge til grunn for ny reguleringsplan for eiendommen, sier han.

Før jul 2013 ble det varslet oppstart av reguleringsarbeid for andre gang etter at PBE vurderte at første varsling ikke var god nok.

Etaten venter nå på at Streken Arkitekter skal sende inn planforslaget og vil fatte vedtak om utleggelse til offentlig høring innen 12 uker etter at forslaget har kommet inn.

Politisk behandling vil trolig skje sommeren 2014.

LES OGSÅ: Folkemøte: Høyre i motvind

Søker svar fra byråden

Aksjon Holtet har nå sendt et åpent brev til byråd Bård Folke Fredriksen og de venter fortsatt på svar på spørsmål rundt prosessen i Kongsveien 82.

– Aksjon Holtet er ikke motstandere av en fortetting, men det som foregår på Holtet er ikke fortetting, men rasering av bomiljøet. Reguleringsplanen og virkeligheten er ikke i harmoni, sier Hroar Møthe og spør:

– Hvor er miljøgaten? Hvor er parkeringsplassene? Hva har hendt med overordnet trafikkplan? Passer PBE på at det virkelige antall som bygges stemmer med 500 boenheter? spør Hroar Møthe.

LES OGSÅ:

Usikkert rundt Holtet-aksjon

Flertall felte innbyggerinitiativ

Ingen vil ødelegge Holtet

Siste ord er ikke sagt

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis