Det er Klassekampen som melder at Erikstein, som gikk av etter eget ønske mandag, får jobb som spesialrådgiver ved sykehuset. Bjørn Erikstein får altså bli ved OUS etter at han går fra toppjobben.

«Partene er enige om at Bjørn Erikstein fratrer som administrerende direktør fra og med 1. juli 2019 og at han i henhold til sin arbeidsavtale fra samme tidspunkt trer inn i stilling som spesialrådgiver i Oslo sykehusservice, Oslo universitetssykehus HF», står det i avtalen, som er signert av Erikstein og styreleder Gunnar Bovim.

– I hans arbeidsavtale har han mulighet for å gå over i en annen stilling, med 80 prosent av sin lønn, sier Bovim til VG , som først omtalte saken.

Erikstein vil få årslønn på 1,7 millioner kroner som rådgiver i Oslo sykehusservice, viser Eriksteins sluttavtale.

Kilder opplyser til Aftenposten at Morten Reymert blir konstituert som toppleder i Eriksteins sted. Reymert har tidligere vært avdelingsdirektør i Finansdepartementet, spesialråd ved Norges OECD-delegasjon i Paris og ekspedisjonssjef i Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Tillitsvalgt for Fagforbundet Bjørn Wølstad-Knudsen er kritisk til at Erikstein fortsetter ved OUS og til vedtaket der det heter at styret har tillit til administrerende direktør.

(©NTB)