Gå til sidens hovedinnhold

Avgiftsunndragelser for en milliard kroner

I 2011 avslørte Tollvesenet flere tusen overtredelser. 36 var så alvorlige at de ble politianmeldt.

Tollvesenet gjennomførte 177 000 økonomiske kontroller i 2011. Gjennom regnskapskontroller i toll- og avgiftspliktige firmaer, tollagerkontroller og kontroll av deklarasjoner avdekket tollrevisorene flere tusen overtredelser. 36 overtredelser ble politianmeldt, mens det i resten av tilfellene ble det ilagt gebyr. Varene var enten ikke deklarert eller underdeklarert. Det ble også avdekket alvorlige feil i tollagerregnskapet.

- Selv om det fortsatt unndras avgifter på cirka en milliard kroner ser vi at deler av næringslivet har blitt flinkere til å etterleve regelverket. Tollvesenet fanger også raskere opp feil og orienterer deklarantene om det. I tillegg tilbyr vi veiledning for nyetablere og bransjeorienterte kurs, sier toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse i en pressemelding.

Avgiftsunndragelse skjer på ulike måter. En tollagerholder skylder 22 millioner kroner etter at Tollvesenet avdekket store mangler i regnskapet. Et selskap unndro 17 millioner kroner i mineraloljeavgift, mens et annet fikk en regning på 13 millioner kroner for å ha innbetalt for lite i merverdiavgift. Flere varesendinger ble ikke deklarert til Tollvesenet ved grensepasseringen. Dette gjaldt blant annet fly, jernbanemateriell, fartøy og motorkjøretøy, men også varer som varmepumper, spraybokser og klimaanlegg.

Valutasmugling
I 2011 ble det også smuglet 56 millioner kroner i ulike valuta, omtrent det samme som i fjor. Tollvesenet inndra 20 prosent av beløpet i overtredelsesgebyr, hvis beløp over 25 000 kroner ikke er deklarert. Hele beløpet blir holdt tilbake hvis det er mistanke om at pengene stammer fra en straffbar handling. Valutasmugling er et satsingsområde for Tollvesenet.

- Smugling av valuta ser ut til å ha stabilisert seg. Det kan tyde på at det nye regelverket og kontrollene på dette området har bidratt til at publikum har blitt mer bevisste og i større grad enn tidligere deklarerer valuta. Det er en trend vi håper vil fortsette, sier Røse.

Kommentarer til denne saken