SV står bak forslaget, som går ut på at tilbakekallelse av statsborgerskap kun kan skje ved dom, ifølge Klassekampen.

- Regjeringen har med all tydelighet vist at de ikke er opptatt av rettssikkerheten til mennesker med utenlandsk bakgrunn. Da må Stortinget ivareta det, sier Karin Andersen (SV).

Forslaget har støtte fra alle partiene på Stortinget, bortsett fra Frp, KrF og Høyre. KrF skal behandle saken på et gruppemøte onsdag, og dersom de går inn for å støtte det, får det flertall på Stortinget.