Oljefondet forvalter statens inntekter fra olje slik at fremtidige generasjoner også skal nyte godt av dem. For at vi skal kunne se barnebarna våre i øynene en gang i fremtiden, må vi sørge for at pengene investeres i selskaper som tjener penger på etisk vis.

1,4 milliarder relatert til cannabis

Likevel var 1,4 milliarder av våre felles verdier inntil nylig investert i fem selskaper med virksomhet relatert til cannabis – altså det vi på folkemunne kaller hasj og marihuana. Tre av dem produserer og selger cannabis både til medisinsk bruk og til rusbruk.

Det er viktig å understreke at cannabis i reelle legemidler er uproblematisk. Det forutsetter at legemiddelet har vanlig farmasøytisk kvalitet og har gått gjennom standard godkjenningsprosedyrer for legemidler.

Cannabis til rusbruk er en helt annen historie, og vi er glade for at fondet har valgt å trekke disse investeringene. Oljefondet bør ikke ha penger i selskaper som produserer og selger cannabis til rekreasjonsbruk, av samme grunn som vi ikke investerer i tobakk: Det er helseskadelig og avhengighetsskapende.

Avhengighetsskapende

Ifølge Verdens helseorganisasjon vil én av seks unge som bruker cannabis, utvikle en avhengighet. I tillegg er narkotikaproduksjon til rusbruk i strid med internasjonale konvensjoner som Norge og de fleste andre land i verden har forpliktet seg til.

Selv om det går bra med de fleste som prøver, er cannabis ikke et ufarlig stoff. Det gir økt risiko for psykose, schizofreni, svekkede kognitive evner som hukommelse og innlæring, samt avhengighet. Spesielt gjelder dette hos unge som bruker ofte og som starter tidlig.

Nei til rus og gambling

Vi kan ikke stå inne for at våre fremtidige pensjoner er tjent på skadelige produkter som skaper avhengighet blant folk og som bidrar til at familier blir rammet. Derfor er det også et mål at alkohol og utenlandske pengespillselskaper heller ikke skal være del av investeringsporteføljen. Forsikringsgiganten KLP gjorde det tidligere i uka klart at de trekker seg ut fra denne type virksomhet. Det bør Oljefondet også gjøre.

Opinion har på oppdrag fra Actis gjennomført en undersøkelse der et befolknings-representativt utvalg er spurt om sin mening rundt Oljefondets investeringer i selskaper som produserer hasj/marihuana til rusbruk.

Kun én av fem støttet cannabis-investeringen

Over seks av ti svarer at de er helt eller delvis enige i at Oljefondet bør trekke sine investeringer i selskaper som produserer og selger hasj/marihuana til rusbruk. Kun én av fem støtter investeringen. En relativt stor andel (15 prosent) har ikke gjort seg opp noen mening.

Tallenes tale er klar: Nordmenn vil ikke at Oljefondet investerer våre felles verdier og fremtidige pensjoner i selskaper som produserer cannabis til rusbruk. Her har fondsforvalterne det norske folk i ryggen.