Den 69 år gamle kvinnen falt ned trappen fra gangbroen 14. juni da hun skulle gå om bord i flyet via den bakre inngangen. To dager etter fallet døde kvinnen av hodeskadene hun pådro seg.

Politiet har opprettet en undersøkelsessak for å se på hva som skjedde og har foretatt flere vitneavhør.

Ifølge Stavanger Aftenblad har en rekke flypassasjerer kontaktet avisen og fortalt om fall de har opplevd i tilsvarende trapper på lufthavnen. Flere beskriver trappene som bratte og vanskelige å gå i og at trappene oppfattes som utrygge å gå i.

Det er Avinor som eier og drifter den felles infrastrukturen på lufthavnen, herunder de omtalte trappene. Siden 2015 har Avinor kun fått rapport om fire hendelser, inkludert fallet i år der en kvinne døde.

– Tatt i betraktning at det er tusenvis av passasjerer som i den samme perioden har benyttet trappene, er altså andelen registrerte uhell svært lav. Imidlertid har den tragiske hendelsen 14. juni utløst behov for en intern granskning, og da vil man også gjennomgå andre registrerte hendelser på nytt, sier kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud til avisen.

(©NTB)