Det er påvist en mild form av fugleinfluensa i en besetning høns og gjess på en gård i Trøgstad i Østfold. Nå blir dyrene avlivet, opplyser Mattilsynet i en pressemelding. Det blir opprettet en risikosone med en radius på minst 1 kilometer. Såkalt lavpatogen fugleinfluensa kan forløpe uten symptomer, men myndighetene tar ingen sjanser.

- Vi har akkurat vært i kontakt med Veterinærinstituttet. De forteller at det er bekreftet påvist fugleinfluensa av den milde formen - subtype H7, sier distriktssjef for Mattilsynet i Indre Østfold og Follo, Kirsti Ullsfoss, til tv2nyhetene.no.

Hun understreker at den milde formen for fugleinfluensa ikke må forveksles med den alvorlige varianten H5N1, som har ført til dødsfall blant mennesker og nedslakting av millioner av fugler verden over de siste årene.

Torsdag meldte TV 2 at prøver fra gården var negative, men man valgte likevel å opprettholde restriksjonene i påvente av flere analyseresultat. Nå viser de nye prøvene altså at det er fugleinfluensa i besetningen.