Gå til sidens hovedinnhold

Avslørt i talljuksing på direkten

Sp-lederen fikk en tøff runde i TV-grilling.

Pål T. Jørgensen stilte Liv Signe Navarsete til veggs under torsdagens partilederutspørring.

Navarsete fikk mye å svare for når det gjaldt en av Senterpartiets hjertesaker; distriktene.

Sp-lederen ble også tatt i å trikse med tallene om utflytting fra norske kommuner. Navarsetes rådgivere var orientert om at tallene hun brukte ikke ga et riktig bilde av situasjonen - likevel brukte Navarsete disse tallene under utspørringen.

Tatt i talljuks
Navarsete har distriktspolitikk som et av sine beste kort for egne velgere. Men i kveld var det hennes svarteper.

- Denne regjeringen du er medlem av klarer heller ikke å stanse flukten fra landsbygdene. Utflyttingen fra utkantkommunene var større de tre første årene under denne regjeringen enn de tre første årene under Bondevik II-regjeringen. Hvorfor det?

- Vi overtok i en tid med en sterk sentralisering. Den sentraliseringen som var i 2004-2005 forplantet seg inn i 2006. Men i 2007 fikk vi et trendskifte. Det har videre forplantet seg i 2008 og hittil i år. Den sentraliseringen har stanset opp...

- Også sentraliseringen i 2008 var høyere enn under Bondevik II-regjeringen i kommuner med sentralisering 0 og 1.

- Hvis du sammenligner 1. kvartal i år med 1. kvartal i 2006, så er det 43 flere kommuner med tilflytting, og det er en utvikling som du må langt tilbake i tid...

- Navarsete, Navarsete, nå bruker du tall fra 1. kvartal i 2009..

- Ja, men vi er i 2009 nå!

- Det tallet har du brukt før. Forskere i SSB har advart deg og partiet mot å bruke det tallet fordi det ikke gir et riktig bilde...

- Det er jeg ikke kjent med.

- Det står i Bergens Tidende..

- Ja vel, men jeg leser ikke alltid Bergens Tidende..

- ..og din rådgiver svarte Bergens Tidende.

- Ja, nettopp. Da burde min rådgiver ha sagt det til meg, men poenget er at jeg så senest på tallet i fra mitt eget fylke, for jeg så på tallene for Sogn og Fjordane. Og der ser vi på tall for hele året, der skjer nøyaktig det samme. Det var et pluss på 76 i 2007 og det økte til 300 i 2008 og det øker videre i 2009.

- Det er flere kommuner som har økning i folketallet, men i følge SSB så skyldes det innvandring. Når du regner, tar du da med asylmottak?

- Det som er viktig, er den totale bosettingen. Vi vet at fødselsoverskudd og innvandring gjør at byene vokser raskere og det er en utvikling vi har sett over tid og som jeg tror de fleste vet. Men det som vi ser nå, er at den store fraflyttingen som var fra distriktene har bremset opp. Den er ikke like sterk. For den økningen i byene, skjer på grunn av fødselsoverskudd og innvandring. Men det er en annen ting enn tilflytting. Man kan godt kalle det sentralisering, men det er ikke riktig.

- Men det er ikke det. Du må ta årstallet. Jeg kan godt lese tallene for deg, jeg.

Få arbeidsplasser ut av Oslo
Også flytting av arbeidsplasser ut i distriktene var et tema Senterpartiet under 2005-valgkampen ga store velgerløfter på.

- I løpet av de siste fire årene har det blitt etablert flere tusen statlige arbeidsplasser i Oslo. Er du med i en distriktsfiendtlig regjering?

- Nei, vi har iverksatt en masse tiltak for å styrke distriktene. Vi har sagt at det institusjoner vi skal etablere utenfor Oslo, sa Navarsete.

- Hvis det er så viktig for dere å flytte makt ut i distriktet, hvorfor har dere da hovedkvarter i Oslo?

- Vi har et bittelite kontor her, men alle som kjenner Senterpartiet vet at makta ligger ute i distriktene hos oss, sa Navarsete.

- Odelsloven har ingen betydning
- Utflyttingen fra småkommunene har økt under din regjering. Hvorfor tror du det skjer?

- Det skjer i stor grad fordi de ikke finner jobb. Det henger sammen med plassering av arbeidsplasser. De spennende jobbene må vi ha i hele landet.

- Kan en av grunnene være på grunn av odelsloven, fordi det da blir bare slektene som får bo i bygdene?

- Nei, det er så galt som det kan få blitt...

- Men nesten 80 prosent av landbrukseiendommene her i landet er odelseiendommer. Tror du ikke det har noen påvirkning?

- At du kan sette utflyttingen fra småkommunene i sammenheng med odelsloven, det er så fantasifullt som det kan få blitt, sa Navarsete.

- Dere har ikke fått flyttet arbeidsplasser ut i distriktene, ikke hindret fraflyttingen fra kommunene og ikke fått flere norske bønder. Synes du det har vært vellykkede år for Senterpartiet i regjering?

- Jeg mener vi har gjort en kjempeinnsats og på flere områder har vi fått til en kjempeforbedring, sa Navarsete.

- Finnes det en nedre grense for Senterpartiet for å delta i en regjering?

- Det sa jeg ikke. Mitt fokus nå er å vinne valget, sa Navarsete.

Rødgrønn debut
De siste fire årene har Senterpartiet for første gang i partiets historie deltatt i en politisk venstreorientert regjering. Men de siste fire årene har også Senterpartiet balansert på sperregrensen ved flere målinger.

På de siste målingene ligger partiet derimot stabilt på en oppslutning like i underkant av seks prosent.

Turbulent år
Partiet har vært gjennom et dramatisk år med partileder Åslaug Hagas avgang i fjor sommer og med Liv Signe Navarsete som fersk partileder.

Haga gikk av etter avsløringene om at hun hadde oppført og leid ut sitt stabbur og satt opp en brygge uten nødvendige tillatelser og på grunn av sin egen helsesituasjon.

Kommentarer til denne saken