Kommunestreiken fortsetter med full styrke etter at forsøket på å mekle mislyktes i natt. Dermed fortsetter 45.000 ansatte sin streik. Det skal lite spådomskunst til for å forutse at streiken vil ende med bagatellmessige endringer for den enkelte streikende.

Lik lønn for ulikt arbeid er kravet, og pressmiddelet er å lage søppelkaos i Bergen og påføre titusenvis av barnefamilier problemer fordi de kommunale barnehagene holder stengt.

Les også kommentaren:Lik lønn for ulikt arbeid

Erfaringene fra staten og fra Oslo kommune tyder på at det skal lite til for å løse konflikten, men det er et dårlig tegn når gårsdagens meklingsforsøk ble mislykket. Derfor er det et ansvar for begge parter å få slutt på streiken nå.

Årsaken til at konflikten fortsetter så lenge som halvannen uke, er at ingen av partene risikerer noe som helst. Dette er helt annerledes enn i en privat bedrift, hvor både arbeidsgiver og de ansatte har klar egeninteresse i å unngå konflikter som kan være ødeleggende for arbeidsplassen.

Slik er det ikke i offentlig sektor. Dermed fortsetter Unio, YS, Fagforbundet og Akademikerne konflikten. Det påfører de 45.000 streikende medlemmene noen belastninger - de som rammes hardest er vanlige folk som rammes av stengte skoler, barnehager og omsorgssentre.

Økonomisk blir streiken neppe noen triumf for arbeidstakerne. Kommunene har til nå spart mange hundre millioner kroner på streiken, og så lenge kravet i praksis handler om noen promiller i lønnsstigning, blir det neppe noen gevinst i 2010 for arbeidstakerne samlet sett.

Analyser tyder på at arbeidsgiverne sparer over 80 millioner kroner i lønnsmidler hver eneste dag streiken fortsetter. Bare fantasien setter grensene for de brede smilene i norske rådhus hvis lærerstreiken fortsetter i sommer, når skolene er stengt.

Poenget er at arbeidsgiver ikke rammes av konflikten. De streikendes motstander er en upersonlig motpart i Kommunenes Sentralforbund (KS). Dermed skaper ikke en offentlig streik de motsetningene man vil få på en vanlig arbeidsplass, og som gjør at både fagforening og ledelse strekker seg langt for å finne løsninger. Private bedrifter taper ofte på streik, noe som går ut over lønnsomhet, lønnsevne - og på sikt både eierne og de streikende selv.

Slik er det ikke i kommunene. Dersom ikke partene nå lirker fram forhandlingsvilje, vil konflikten før eller senere ende i tvungen lønnsnemnd. En lønnsnemnd vil neppe gi de streikende så mye. Derfor velger fagforeningene en langsom seigpining og står inntil videre på 45.000 streikende. De vurderer opptrapping, men tør neppe gå for langt for ikke å risikere tvungen lønnsnemnd.

Unio-leder Anders Folkestad forsøker å dra regjeringen inn i konflikten, og hevder at den er «påfallende passiv, til tross for at den har det overordnede ansvaret for økonomien i kommunene».

Det er en smart strategi så lenge mer enn 50 prosent av alle i yrkesaktiv alder lever av penger fra det offentlige. De streikende håper at den rødgrønne regjeringen skal bøye av i frykt for å bli straffet av velgerne i offentlig sektor. Til nå har statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Sigbjørn Johnsen klokelig holdt en lav profil. I regjeringskvartalet leter man etter innstramminger - ikke etter økte offentlige kostnader.

Slik streiken nå står, er det grunn til å tro at den er over om ikke så lenge, at kommunene har spart mange hundre millioner kroner og at de streikende får smuler.

Det er heller ingen stor spådom at de eneste store taperne er kundene - for eksempel de mange barnefamiliene som hver dag må lappe sammen en barnepassløsning for å kunne gå på jobb. Som skattebetalere får de regningen til slutt, uansett.