Den såkalte «tenketanken» Manifest Senter for samfunnsanalyse og Magnus Marsdal har fått stor medieomtale for bøker om Frp-koden, alderspensjon og nå snart sykelønn.

Med millionbeløp i støtte fra fagbevegelsen har Manifest levert argumenter og påstander som passer venstresiden.

I dag gjentar Manifest metoden i Dagsavisen: Sykelønn spiser mindre av kaka .

Oppslaget er en forsmak på boka Sykelønn ABC som kommer snart. Der er det en kjernepåstand at sykelønn spiser en stadig mindre andel av Norges brutto nasjonalprodukt.

Ut fra det utleder Marsdal at sykefravær egentlig ikke er noe dramatisk problem, og han råder statsminister Jens Stoltenberg til å droppe målet om å kutte i sykefraværet.

Dagens oppslag i Dagsavisen er typisk for medias omtale av Marsdal. Han fremstilles nærmest som en uavhengig forsker.

Journalistene har en tendens til å glemme at Magnus Marsal er kjent som politiker i Rød Ungdom, journalist i Klassekampen og en knallhard motstander av fritt næringsliv og globalisering.

Når man i tillegg vet at Manifest Analyse lever på pengestøtte fra fagbevegelsen, er det all grunn til å ta påstandene fra Manifest Analyse for det de er - ren synsing fra ytterste venstre.

Det farlige med dagens utspill er at det bagatelliserer et stort samfunnsproblem.

For det første er ikke Manifest tall korrekte. Marsdal regner bare med statens kostnader på 40 milliarder kroner og glemmer bedriftenes kostnader på ytterligere 20 milliarder kroner. Sykefravær spiser altså nær 60 milliarder kroner av samfunnets ressurser.

For det andre er langtidsfravær for svært mange starten på en vei som ender som ufør. Det er kynisk og menneskefiendtlig å se bort fra de sosiale tragediene som følger av sykefravær. Både for samfunnet, for bedriftene og for den enkelte er det viktig å få langtidssyke tilbake i jobb.

Ingen trenger å skamme seg for å være syk, og ingen ønsker å ta fra de syke opparbeidede rettigheter.

Det man ønsker er å få folk tidligere tilbake på jobb når de blir bedre, eller få dem til å bytte jobb dersom de har plager som ikke lar seg forene med dagens arbeid.

Manifest Analyse gjør ikke folk en tjeneste ved å arbeide for at folk som kunne vært på jobb, heller er sykmeldt. Derfor er det viktig å jobbe for målet om å redusere sykefraværet med 20 prosent, slik LO, NHO og regjeringen er enige om.

Marsdal har rett i at Norge har høy yrkesdeltakelse og at staten kan finansiere sykefraværet uten problemer. Men det er feil at nær 40 milliarder statlige kroner nærmest er en bagatell. Den rødgrønne regjeringen vil spare penger, og de nær 40 milliardene i statlige utgifter til sykefravær går selvsagt ut over andre offentlige tjenester. Å late som noe annet er å stikke hodet i sanden.

Norge får stadig høyere yrkesdeltakelse, og det er veldig bra. Men det er ingen sannhet at flere i arbeid automatisk betyr høyere sykefravær. En omfattende studie ved Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning avliver den myten: - Denne forklaringen har ikke dekning i fakta, sier forsker Simen Markussen som har studert fraværsstatistikken til de nye gruppene.

Meningsmålinger viser at nordmenn flest opplever at friske kolleger er sykmeldt. Hele 52 prosent av de spurte mener at det er for lett å skaffe seg sykmelding. Et klart flertall av arbeidsgiverne mener at sviktende arbeidsmoral er årsaken til det høye sykefraværet.

Dette støttes av Frischsenterets forskning, som tyder på at folks oppfatning av «hvor syk man må være for å sykmelde seg» er i endring.

Dersom vi klarer å redusere sykefraværet med 20 prosent, vil det frigjøre en milliard kroner i måneden for staten og norske bedrifter. En måneds innsparing tilsvarer beløpet Norge skal bruke på trafikksikkerhet de neste fem årene!

20 prosents reduksjon i sykefraværet gir oss fem millioner nye dagsverk i året til å løse samfunnsproblemer, og vi unngår å skyve mennesker permanent ut av arbeidslivet og inn i isolasjon.

Bagatellisering av sykefravær er rett og slett både farlig og kynisk.