Med et generelt lønnstillegg på 14.700 kroner på bordet, ble streiken blant de sokkelansatte innen bore- og forpleiningsbedrifter avverget - fem timer på overtid. Fagforbundet Industri Energi (IE), SAFE og Lederne kom til enighet i meklingen med Oljeindustriens Landsforening (OLF/NHO) klokka 06 torsdag.

- Dette er i tråd med forhandlingsresultatet Industri Energi fikk til i flyteriggoppgjøret med Norges Rederiforbund (NR), sier forbundsleder Leif Sande i Industri Energi i en pressemelding.

- Det var krevende forhandlinger, men vi er tilfreds med nå å ha kommet i havn med oppgjøret, sier Jan Hodneland, forhandlingsleder i Oljeindustriens Landsforening (OLF) ifølge en pressemelding fra arbeidsgiversiden.

Sokkelavtalen omfatter 6700 arbeidstakere i en rekke operatør-, boring- og forpleiningsbedrifter.

Lønnstillegget består av et generelt tillegg på 10.000 kroner pluss et etterslepstillegg på 4700 kroner, melder OLF. I tillegg er det gitt et løft til boredekksarbeidere og renholdsoperatører med fagbrev.

Les mer på industrienergi.no.

Les mer på olf.no

Fagforbundet for industri og energi og de andre på arbeidstakersiden sto klare til å sende rundt 400 medlemmer ut i streik. En streik ville blant annet ha rammet forpleining på Safe Scandinavia, Sosl Reval og Safe Regalia.