Det var etter Bar Vulkan-saken i VG at Norsk Presseforbund satte ned det såkalte kildeutvalget i november i fjor, som resulterte i en rapport med seks konkrete endringsforslag i Vær varsom-plakaten.

Nå er høringsuttalelsene begynt å komme inn, og blant dem er Dagbladets. Her avviser sjefredaktør Alexandra Beverfjord behovet for reformer.

«VGs kollaps i Bar Vulkan-saken forteller ingen ting om pressens etiske standard», heter det i uttalelsen fra Dagbladet og Beverfjord. Hun mener videre at Sofie Bakkevig slett ikke var noen kilde i den skandaløse Giske-dansevideoen, men heller et medieoffer.

Dermed er også Bar Vulkan-saken et dårlig utgangspunkt for en generell mediedebatt, mener avisa:

«Til det er saken for spesiell, og VGs håndtering ettertrykkelig kritisert og fordømt. De langt fleste av mediebedriftene i Norge kjenner seg ikke igjen i det som skjedde i den saken», argumenteres det i uttalelsen.

Det siste er jeg enig i. VGs kollaps - som Dagbladet kaller det - skjedde ikke på grunn av en dårlig Vær varsom-plakat eller mangelfulle etiske regler.

Den skjedde på tross av, eller helt uavhengig av de eksisterende reglene.

Det bekrefter jo det faktum at VG satte ny rekord i PFU-behandlingen etterpå. Her ble avisa felt på hele fem punkter, i tillegg til at også avisas egen rapport om saken ble felt på to punkter.

LES OGSÅ: VG rygger over kilde med buss

Også VG er inne på det samme, i sin høringsuttalelse. Avisa viser nettopp til den massive fellelsen i PFU, og mener det er et paradoks at utvalget vil endre nettopp noen av de reglene som avisa ble felt på.

Men både VG og Dagbladet, våre to store tabloid-aviser, går for langt.

For om utvalget ble nedsatt på hastig grunnlag, kanskje fordi pressens organisasjoner fikk et snev av panikk, så trenger jo ikke det bety noe for utvalgets konklusjoner.

Det går ikke an å bruke det som argument for nærmest å avvise hele utvalget. Eller som det heter i ordtaket, å helle ut barnet med badevannet.

(les videre etter målingen)


Noen av forslagene til endringer eller presiseringer i Vær varsom-plakaten er nemlig gode, og nødvendige. Det mener også Norsk Journalistlag, som kommer med en langt mer nyansert og velvillig høringsuttalelse enn de to tabloidene.

Etter min mening er det særlig to områder som har behov for en remake:

  • Anonyme kilder. Særlig er anonyme personkarakteristikker, for eksempel framsatt i en eller annen intern maktkamp, en uting. Her kan det være behov for begrensninger eller presiseringer.
  • Sitater. Utvalgets har avslørt at det finnes ulike regler for hvordan reglene for direkte eller indirekte sitater oppfattes, noen ganger innad i samme redaksjon. Her trengs en presisering.


I sin konklusjon hevder VG at «VGs kritikkverdige håndtering av Bar Vulkan-saken er på ingen måte representativ for våre standarder.»

Les flere kommentarer av Erik Stephansen

Tja. Tildels er det riktig, på samme måte som Bar Vulkan-saken heller ikke sier noe om systemfeil eller ukultur i andre medier.

Men særlig i bruken av anonyme kilder ser det ut som om VG har endret praksis, altså at standarden er endret etter den famøse dansevideoen. Når det gjelder Bar Vulkan som helhet, vil nok enkelte mene at opptredenen her heller var symptomatisk for VGs dekning av Giske-saken, enn et unntak fra den.

I det hele tatt vil det være svært uheldig om kildeutvalgets arbeid nå bare blir lagt i en skuff. Utvalget, med presseveteran Sven Egil Omdal i spissen, har gjort et særdeles grundig arbeid, med mange gode analyser og innspill.

Om holdningene til VG og Dagbladet vinner fram, vil det kunne styrke oppfatningen av at selvkritikken etter den skandaløse Bar Vulkan-saken ikke stakk så dypt likevel.

Og at pressens arroganse og manglene evne til selvkritikk er akkurat like stor som før.