Avviser regjeringens blålysmotstand

Svensk politi og toll avviser den norske regjeringens argumenter mot blålys på tollbiler.

08.05.11 21:25

Nettavisen har de siste ukene skrevet om Tollvesenets kamp for å få blålys på bilene. Tollerne mener det vil bedre sikkerheten, men Arbeiderpartiet, regjeringen, Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund, er skeptiske.

Nettavisen prøvde motargumentene på svensk politi og tollmyndighet. I Sverige har tollvesenet hatt uniformerte tjenestebiler med blålys i 20 år.

I våre spørsmål sa vi ingenting om at dette var kritiske synspunktet løftet fram av norske folkevalgte og norsk byråkrati. Vi ønsket ikke at slik informasjon skulle påvirke svarene fra svenskene. Alle spørsmålene ble altså stilt som vanlige journalistiske spørsmål.

Svarene vi fikk fra politiinspektør Leif Hultman ved Polismyndigheten Värmland, og nasjonal kjøretøysjef Patrik Hagalid i det svenske Tullverket, river i filler argumentene til Grete Faremo og de andre kritikerne av blålys på tollbilene.

Fare for ulykker
Konstituert justisminister Grete Faremo svarte følgende da hun anbefalte Stortingets justiskomité om å stemme ned Frps forslag om blålys:

«Jeg er imot å utvide adgangen til bruk av utrykningskjøretøyer med bruk av "blålys". Allerede i dag er det slik at også politiet er pålagt strenge restriksjoner i bruk av utrykningskjøretøyer, blant annet på grunn av faren for ulykker ...»

Les egen sak: Her sier Faremo nei til blålys

Nettavisen stilte følgende spørsmål til informasjonssjef Leif Hultman ved Polismyndigheten Värmland, som dekker mye av grensen mot Østfold og Hedmark:

- Opplever dere at det er større fare for ulykker når tollen kjører utrykning med blålys enn om de ikke skulle hatt blålys og muligheten for utrykning?

- For å kjøre utrykning kreves det utdannelse. At hastighetene blir høyere gjør at det blir større fare for ulykker, men vi kan ikke se at tollen er mer involvert i ulykker enn politi, ambulanse eller redningstjenesten.

Nasjonal kjøretøysjef Patrik Hagalid i det svenske tollverket svarte følgende på samme spørsmål:

- Det svenske Tullverket mener det er viktig å vise at det er en myndighet som er ute og stopper biler, og blålys bidrar til å øke sikkerheten i trafikken både for tollpersonale og for dem som vi stopper.

Konkurranse?
Faremo skrev videre i sitt svar til justiskomiteen: « ... Det vil også skape uryddige situasjoner at det ble etablert to "konkurrerende" etater som kunne foreta utrykning under samme hendelse, idet jeg antar at utrykning først vil være aktuelt ved mistanke om alvorlige straffbare handlinger. Her bør tolletaten – som i dag – varsle politiet.»

- Er svensk politi kritiske til at tollvesenet har blålys på sine biler og mulighet til å kjøre utrykning?

- Nei, svensk politi er ikke kritiske til dette og ser ingen konkurranse i dette.

- Opplever dere en konkurranse med tollen når både tollere og politi forsøker å stoppe en sjåfør som har stukket fra tollkontroll?

- I nesten 100 prosent av tilfellene er ikke politiet i nærheten men tollen klarer dette selv, sier Hultman ved Polismyndigheten Värmland.

- Noen konkurranse har vi ikke mellom tollen og politiet i Sverige. Vi samarbeider veldig bra både lokalt og sentralt. Vi opplever at vi komplimenterer hverandre med våre ulike erfaringer og kunnskaper. Hvordan man ser på det i Norge vet jeg ikke, sier Hagalid i Tullverket.

Løser ikke problemet?
Da tidligere finansminister Kristin Halvorsen redegjorde for regjeringen og Politidirektoratets syn på saken i 2006 sa Halvorsen blant annet: «

« ... en eventuell utrykningsstatus på toll- og avgiftsetatens kjøretøy faktisk ikke løser det problemet som beskrives mht. å gjennomføre stoppkontroller. Først og fremst gjelder dette fordi blinkende blått lys i hovedsak skal brukes til å skaffe fri vei for utrykningskjøretøy. En fysisk stoppoperasjon overfor en flyktende, mistenkelig bil kan ofte kreve andre typer tiltak. I korrespondansen med Politidirektoratet vises det blant annet til at det kan være andre årsaker enn smugling og ulovlig innførsel av varer som gjør at noen unndrar seg tollkontroll. Det kan dreie seg om farlige kriminelle hvor en eventuell forfølgelse og stans bør ivaretas av politiet.»

- Er det etter politiets mening nødvendig for svensk toll å ha blålys for å gjennomføre stoppkontroller?

- I henhold til svensk lov så kreves det blålys med stoppanordning for att kunne gjennomføre et korrekt stopp av et kjøretøy, sier Hultman ved polisen i Värmland.

Hagalid i det svenske Tullverket avviser at biler ofte må stoppes fysisk.

- I våre rutiner tar vi kontakt med politiet på telefon eller radio. I de aller fleste fall så er det de som stikker av som stopper. Enten kjører de ut av veien, går tom for drivstoff eller stopper fordi de skjønner at det er nytteløst å stikke av, sier han. Hagalid påpeker at uten blålys så kunne ikke tollerne ha fulgt etter de flyktende bilene til de velger å stoppe.

Er det nok blålys?
Arbeiderpartiets Thor Lillehovde har tidligere sagt til Nettavisen:

- I dag har vi blålys på politibiler, ambulanser og brannvesen. Vi mener det blir uklart hvis ytterligere en etat skal ha blålys.

- Trenger ikke flere?! Det må da være trafikksikkerheten og myndighetenes arbeidsoppgaver som avgjør om man har utrykningskjøretøy eller ikke, sier Haltman.

- Etter svensk lov kreves det blålys med stoppanordning for å kunne gjennomføre et korrekt stopp av et kjøretøy, svarer Hultman ved Polismyndigheten Värmland.

Svekker autoriteten?
Nettavisen har også snakket med leder Arne Johannessen i Politiets fellesforbund. Johannessen sier at forbundet ikke har gått inn i problematikken, og at han ikke har gjort noen bastant konklusjon i saken, men at han frykter at flere utrykningskjøretøy vil svekke autoriteten til de etater som i dag kjører utrykning.

– Jeg skjønner tollerne ut fra deres arbeidssituasjon men sånn prinsipielt tror jeg ikke løsningen er å utvide antallet som kan kjøre utrykning og med blålys langs norske veier, sier han.

Nettavisen spurte Hultman ved Polismyndigheten Värmland:

– Svekker det autoriteten til blålys at så mange etater har muligheten til å kjøre utrykning med blålys?

– Nei, det gjør ikke det. Når et utrykningskjøretøy, uansett hvilket der er, ber om fri vei, så vet trafikantene at dette kjøretøyet har en arbeidsoppgave som krever at de kjører fortere og har rett til å bryte trafikkreglene.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.