*Nettavisen* Nyheter.

Avviser «skandale-skole»

John Bauergymnaset i Oslo avviser alle anklagene fra Fylkesmannen i Oslo. Utdanningsdirektoratet vurderer nedleggelse av skolen.

13.06.08 17:23

(YEYE): For en knapp måned siden felte Fylkesmannen i Oslo og Akershus en alvorlig dom over driften av den private friskolen John Bauergymnaset i Oslo. Skolen ble anklaget for å ha brutt en rekke lover og forskrifter. Blir skolen lagt ned, vil over 300 elever stå helt uten en skoleplass.

Les også: 330 elever kan miste skoleplassen

- Mangelfull rapport
Nå har ledelsen ved skolen sendt sitt tilsvar til Utdanningsdirektoratet hvor de hevder Fylkesmannens tilsynsrapport består av mangler og spekulasjoner.

Du kan lese skolens tilsvarsbrev her (pdf - åpnes i nytt vindu)

Skolen reagerer på at de ikke er blitt gitt innsyn i en rekke «sentrale dokumenter». Blant annet ber skolen om innsyn i referater fra intervjuer Fylkesmannen har gjort med ansatte ved skolen og klager fra elever og foreldre.

- Jeg er til dels overrasket over at Fylkesmannen i så liten grad har tatt til seg den informasjonen de har fått fra oss, sier styreleder Sigve Austheim til Yeye.

Innrømmer feil
Austheim innrømmer likevel at skolen har gjort feil og at det er et forbedringspotensiale.

- Vi tilbakeviser alle påstandene, med unntak av påstanden om at vi ikke har gjennomført den nasjonale elevundersøkelsen. Skolen er langt fra perfekt, og det er alltid ting som kan forbedres. Vi mener vi driver en god skole på lovlig vis, sier han.

- Færre søkere
I følge Austheim har antall elever som søker seg til skolen gått ned.

- Jeg har ikke tall på dette i hodet, men det vi opplever en nedgang i søkermassen i år, sammenlignet med tidligere år. Det skyldes nok oppmerksomheten som denne saken har fått, sier Austheim.

- Udokumenterte påstander
I sitt tilsvar til Utdanningsdirektoratet skriver skolen at mener Fylkesmannen i stor grad ikke har dokumentasjon for en rekke påstander.

«Etter vår vurdering er fylkesmannens måte å uttrykke seg på i rapporten alvorlig, særlig når vurderingene i utstrakt grad bygger på et udokumentert grunnlag» skriver skolen.

Uviss fremtid
Kristine Strømmen i Utdanningsdirektoratet sier til Yeye at det er uvisst når et vedtak om en eventuell nedleggelse vil skje.

- Vi skal nå først gå gjennom tilsvaret fra John Bauer og se hva vi må foreta oss. Skolen ber blant annet om innsyn i en del dokumenter, og vi må vurdere hva vi eventuelt vil gi dem innsyn i, sier hun.

Kan bli lagt ned
Fylkesmannen i Oslo og Akershus mener det har skjedd såpass alvorlige brudd ved skolen at skolen muligens bør legges ned.

- Vi mener at samlet sett er dette såpass alvorlig at vi har valgt å sende saken over til Utdanningsdirektoratet, samt at vi har bedt dem vurdere å trekke tilbake skolens tillatelse til å drive, sa utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Bjørg Ølstad til Yeye i mars.

10 punkter
Dette er hva Fylkesmannen har reagert på:

  • Styret ved John Bauer Oslo AS har ikke et forsvarlig system som sikrer at skolen blir drevet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
  • Skolen har ikke hatt en forsvarlig ledelse som har sikret at lov og forskrift ble fulgt.
  • John Bauer Oslo AS har pådratt seg kostnader som innebærer at offentlige tilskudd og skolepenger ikke har kommet elevene til gode.
  • John Bauer Oslo AS har ikke dokumentert at elevene har fått opplæring i samsvar med fag- og timefordeling i Reform -94 og i Læreplan for Kunnskapsløftet.
  • Skolen sikrer ikke at elever med særskilte behov får spesialundervisning
  • Skolen har ikke fulgt bestemmelsene i privatskoleloven med forskrifter når det gjelder elevvurdering og dokumentasjon
  • Skolen har ikke fulgt saksbehandlingsreglene for klage på vurdering av elever
  • Skolens system for registrering av elevenes frammøte og fravær gir ikke Fylkesmannen grunnlag for å kontrollere om utbetaling av tilskudd er basert på riktig elevtall
  • Skolens har ikke et system som sikrer riktige elevdata til elevenes hjemfylker.
  • Skolen har ikke gjennomført obligatorisk nasjonal elevundersøkelse våren 2007

Siste fra Yeye: Gå til forsiden her

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.