Regjeringen legger opp til at anleggsarbeidet på kraftlinjen Sima-Samnanger må gå sin gang fra den konfliktfrie enden mens sjøkabelalternativet utredes nærmere. Onsdag kveld kom representanter for de sju kommunene i Hardangerrådet til Gardermoen for å møte olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) til dialog om veien videre. Med seg hadde de et krav om at Statnett utsetter anleggsstart til 1. februar neste år.

- Må ha anleggsstart i høst
Men statsråden avviste dette allerede før møtet startet klokka 18.45.

- Dette spørsmålet har vi kommentert tidligere. Av hensyn til forsyningssikkerheten for Bergen-området, må vi ha anleggsstart i høst, sa Riis-Johansen til TV 2.

Hardangerrådet, som tidligere på dagen holdt ekstramøte i Ulvik, krever også en selvstendig utredning av forsyningssikkerheten i Bergensområdet og at de sju kommunene blir tatt med på råd i den videre prosessen om 420 kilovolt-linjen.

- God dialog
- Jeg føler at vi er kommet langt på vei. Vi har fått forsikringer om at vi skal få være med i en god dialog, og vi skal være aktive med innspill fram til 1. februar, uttalte Granvin-ordfører Jan Ivar Rødland til TV 2 da møtet var over litt over klokka 21.

Møttes på Gardermoen
Det var olje- og energiministeren som hadde invitert ordførerne over fjellet til det første av flere dialogmøter etter regjeringens beslutning om sjøkabelutredning 10. august. Riis-Johansen sier han ønsker å få direkte innspill i den videre prosessen.

Står fast på sjøkabel-kravet
Det er ordførerne fra kommunene Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Odda, Ullensvang og Ulvik som utgjør Hardangerrådet. De har tidligere avvist luftlinje og krevd sjø- og jordkabel mellom Sima og Samnanger. Etter at regjeringen ga etter for presset og lovet at sjøkabelalternativet skal utredes på nytt, øyner de nytt håp.

Rådet står fast på at en løsning med sjøkabel mellom Simadal og Kvam og jordkabel mellom Kvam og Samnanger - i kombinasjon med Hardangertunnelen - er den beste løsningen og sier de forventer at dette blir tatt opp til ny vurdering.

Videre krever de at regjeringens bebudede sjøkabelutredning med eksterne eksperter må være en åpen prosess der både resultat og vurderinger blir offentliggjort.

Mens sjøkakabelalternativet blir utredet, ber Hardangerrådet altså om at anleggsstart for bygging av kraftlinje blir utsatt til 1. februar 2011.

Videre krever de at sjøkabelutredningen må ta høyde for flere ilandføringsalternativ i Kvam.

Les møteboka fra Hardangerrådets møte her (PDF)