I 35 av 65 voldtekstdommer i Danmark er gjerningspersonen innvandrer eller etterkommer av innvandrere, ifølge en rapport utarbeidet av den danske avisen B.T.

Avisen har gjennomgått voldtektsdommene fra 1. januar 2016 til 8. mai 2017. Overgrep mot barn under 15 år er ikke med i oversikten.

12,9 prosent av Danmarks samlede befolkning er innvandrere eller etterkommere.

Eksperter avisen har snakket med peker på flere mulige årsaker til funnene.

- Overrepresentert

- De fleste former for kriminalitet blir begått av personer med lav sosial bakgrunn, og det er typisk at innvandrere og etterkommere er i de lavere sosiale klasser i Danmark. Men selv når man har korrigert for alle bakgrunnsvariabler så vil man formentlig stadig finne at innvandrere og etterkommere er overrepresentert, sier kriminolog Peter Kruize ved Københavns Universitet til B.T.

Både han og professor emeritus ved Stockholms Universitet, Christian Diesen, som har forsket på voldtekstdommer, påpeker overfor avisen at anmeldelsegraden kan være høyere der innvandrere og etterkommere er involvert.

De poengterer at de ikke vet om det er dette som er skyld i de høye tallene eller om det er en reell forskjell i begåtte lovbrudd.

Samtidig mener de at både dårlig integrering, som gjør at familier med innvandrerbakgrunn holdes utenfor, og kulturelle forskjeller kan ligge bak.

Ifølge B.T. har Diesen og hans forskning sett at innvandrermenn som anklages for voldtekt i Sverige oftere legger skylden på kvinnen - på hva hun har på seg eller hvordan hun har oppført seg, enn det etnisk svenske menn gjør.

Sterke reaksjoner

Tallene får sentrale politikere i Danmark til å reagere.

- Det er fullstendig horribelt. Og det sier meg at det er noe helt galt i innvandrermiljøene i Danmark, sier utlendings- og integreringsminister Inger Støjberg (V) til B.T.

- Det er en adferd som ikke hører hjemme noen steder. Heldigvis er det noe som blir straffet veldig hardt, og som også kaller på en enorm grad av selvransakelse i innvandrermiljøene, sier Socialdemokratiets Morten Bødskov.

Dansk Folkepartis innvandringstalsperson, Martin Henriksen, hevder overfor avisen han ikke er overrasket over tallene, men kaller det «grotesk».

Heller ikke Bødskov er overrasket over tallene.

Henriksen mener en løsning er strenge regler for blant annet innetider på asylmottakene, mens professor Christian Diesen ved Stockholms Universitet har fortalt avisen at overrepresentasjonen handler om dårlig integrering.

- Årsaken til overrepresentasjonen er den dårlige integreringen. De føler seg ikke som en del av samfunnet, kommer fort til å føle seg utenfor og til å føle forakt overfor samfunnet og andre, mener han.

Hver fjerde voldtektsdømte får bli

I den samme reportasjeserien har B.T. har også laget en sak om at hver fjerde voldtekstdømte utlending får lov at bli i Danmark.

Avisen har gjennomgått 27 utvisningsdommer for utlendinger, innvandrere eller etterkommere som er dømt for voldtekt eller voldtekstforsøk i perioden 1. januar 2016 til 8. mai 2017.

I alle 27 sakene har påtalemyndigheten og den danske Udlændingestyrelsen funnet at gjerningsmannen kunne utvises ubetinget, men i syv saker har retten gjort utvisningen betinget så gjerningsmannen har fått lov til at bli i Danmark.

10 av 12 overfallsvoldtekter

Avisen har også hentet inn tall om at 10 av 12 overfallsvoldtekter begås av innvandrere eller etterkommere. Disse tallene kommer fra den samme unike gjennomgangen som B.T. har foretatt av alle dommene for voldtekt fra januar 2016 til maj 2017.

Avisen har gjennomgått en periode på rundt halvannet år som viser at 12 personer er dømt for den typen voldtekt.

Av de 12, er ti innvandrere eller etterkommere av innvandrere. De ti stammer blant annet fra Makedonia, Somalia, Bulgaria, Irak og Eritrea, skriver avisen. Samtlige ti er menn.

Tall avisen har hentet inn viser at omtrent 200 voldtektssaker har endt opp ved i domstol i den aktuelle periode, 100 av dem har endt med fengselsdom.

Hele serien til B.T. kan du lese her.