Neste uke skal den tidligere Molde-spilleren Babacar Sarr møte i Frostating lagmannsrett beskyldt for å ha voldtatt en kvinne i Molde natt til 14. mai 2017.

Sarr har hele tiden benektet å ha gjort noe straffbart.

I Romsdal tingrett ble fotballspilleren frikjent for straff, men han ble likevel dømt til å betale erstatning til den fornærmede kvinnen. Påtalemyndigheten anket avgjørelsen om frifinnelse.

Årsaken til at han ble frikjent for straff, men ikke erstatning, er at retten mener det er mer sannsynlig at det ble begått en voldtekt enn at det ikke ble det. I norske domstoler er beviskravet for straff strengt.

Satt i langt politiavhør

Forrige uke omtalte Nettavisen nyheten om at Sarr er siktet i en ny voldtektssak som skal ha skjedd natt til 25. november 2018.

Nettavisen er nå gjort kjent med at anklagene går på at det angivelig skal ha blitt gjennomført to voldtekter av samme kvinne på to ulike hoteller i sentrum av hovedstaden og på Frogner i Oslo.

Nettavisen har også fått opplyst fra kilder at en venninne av den fornærmede kvinnen skal ha reagert på hvordan Sarr skal ha tatt seg til rette i det hun mener var et overgrep da de var inne på det ene hotellrommet.

Hun har ifølge våre opplysninger forklart at Sarr skal ha forgrepet seg på den fornærmede kvinnen mens hun sov.

Les også: Ole Gunnar Solskjær om voldtektstiltalt Molde-spiller: - Vi har valgt å stole på spilleren

Hun skal også ha konfrontert fotballspilleren direkte med påstandene inne på hotellrommet.

Politiadvokat Hilde Strand ønsker ikke å kommentere saken.

Dagen etter de påståtte voldtektene ble Sarr pågrepet av politiet i Molde. Mandag 26. november skal han ifølge kilder ha blitt hentet på sin hjemmeadresse rundt klokken 11.00. Etter lange avhør ble han formelt løslatt rundt klokken 22.00 samme kveld.

Les også: Molde-kaptein Ruben Gabrielsen feilaktig navngitt som Molde-spiller siktet for voldtekt

Flere henlagte saker

Sarr har hele tiden nektet for å ha gjort noe straffbart.

- Saken fra Oslo ble anmeldt etter at kvinnen, som tilbrakte natten sammen med Sarr, googlet navnet hans fordi hun ville ha telefonnummeret hans. Da fant hun ut hvem han var. Etter å ha inntatt en bedre frokost på det aktuelle hotellet dro hun, og anmeldte ham dagen etter, sier forsvarer Mette Yvonne Larsen til Nettavisen.

Larsen forteller også at den nå fornærmede kvinnen spiste frokosten med en venninne og en kamerat av Sarr.

Les også: Fornærmet kvinne gråt da hun fortalte om at den nå tiltalte Molde-spilleren var kaptein

Den fornærmede kvinnens bistandsadvokat, Erle Aas Bjørnstad, ønsker ikke å kommentere saken.

Sarr har også tidligere vært i politiets søkelys, anklaget for flere voldtekter. Til sammen har han vært involvert i fire ulike saker, hvor ulike kvinner har kommet med anklager:

  • I november 2015 ble Sarr, da som Sogndal-spiller, anmeldt for en voldtekt i Sverige. Den saken ble henlagt.
  • I juni 2018 anmeldte en kvinne en påstått voldtekt som skal ha skjedd noen år tidligere. Saken ble etterforsket av Vest politidistrikt, men henlagt.
  • I november 2018 skal han ha forgrepet seg på en kvinne som var ute av stand til å motsette seg seksuell handling grunnet beruselse. Denne saken er fortsatt under etterforskning av politiet i Oslo.

Disse anklagene kommer i tillegg til voldtektssaken som er anket, og er berammet med startdato i Frostating lagmannsrett 14. februar.

- Ikke avgjørende bevis

Alle de tidligere sakene, også de som er henlagt av politiet, vil bli trukket inn i rettssaken som såkalte modusbevis. Dette er bevis som skal vise tidligere tilsvarende handlinger.

- Vi kommer til å legge frem saker hvor det er bekreftelser på anmeldte og henlagte forhold som gjelder samme type saker som den vi skal ta opp. Det er åpenbart at de fornærmede kvinnene i disse sakene har hevdet seg utsatt for voldtekt, sier statsadvokat i Møre og Romsdal Ingvild Thorn Nordheim til Nettavisen.

- Minst to av sakene er henlagte forhold, da må han jo anses å være uskyldig. Hvorfor skal påtalemyndigheten legge frem saker der han er frikjent?

- De sakene er ikke avgjørende bevis, men det er en bekreftelse på at andre fornærmede hevder seg utsatt for grenseoverskridende atferd fra den tiltalte.

- Men hvorfor trekker påtalemyndigheten inn saker der han må være å anse som frikjent? Det er til sammen tre saker du vil legge frem.

- Jeg ser ingen grunn til å velge ut bare én av dem. Faktum er at han har vært anmeldt for tre sovevoldtekter, utenom den saken som skal behandles i retten, sier Nordheim.

- Hva tenker du om at to av sakene er henlagt?

- Det må vi bare forholde oss til. Jeg går ikke nærmere inn på det. Poenget med de andre sakene er å søke bevis for at andre har opplevd den samme typen krenkelser.

Larsen har motsatt seg bruken av modusbevisene.

- Dersom anmeldelsen fra saken i Oslo skal være et modusbevis, så har jeg varslet at jeg skal legge fram alle bevisene i den saken, vitneforklaringer, videoovervåking og alt som finnes. Dette vil gjøre at tidsrammen på saken sprekker, og jeg har derfor begjært avskjæring av disse bevisene, det ligger til behandling i lagmannsretten.

Nettavisen er kjent med at John Christian Elden, som er bistandsadvokat for den fornærmede kvinnen i rettssaken neste uke, også vil benytte seg modusbevisene, noe som får Larsen til å reagere ytterligere.

- Det er både overraskende og sterkt beklagelig at bistandsadvokat Elden og aktor kjører på med såkalte modusbevis på denne måten. Saken fra Sogndal er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist, og det er den sterkeste henleggelsesgrunnen som kan tenkes, sier Larsen.

- Politiet har kommet til, etter grundig etterforskning, at bevisene med styrke taler mot at det har foregått et straffbart forhold. Dersom det skal være et «modus» i seg selv at noen er anmeldt for noe, så kan enhver borger anmelde alle de ønsker å skade, for deretter å kalle det et modus, at man er anmeldt.

- Langt utover rollen

De to stjerneadvokatene Larsen og Elden går til verbalt skyts på hverandre. Larsen mener også at Elden, som er best kjent for å være forsvarer, i sin nåværende rolle som bistandsadvokat går utover sitt mandat.

- Jeg konstaterer at han har fokus rundt bevisførsel for å få Sarr dømt, langt utover hva jeg oppfatter at rollen til en bistandsadvokat er. Han er dessuten vel kjent med, fra en annen sak han prosederte i Høyesterett i høst, at man plikter å respektere uskyldspresumsjonen (at man er uskyldig inntil man er endelig dømt, red. anm.), uansett hvilken side av bordet man sitter. Jeg takler to aktorer på andre siden, men finner det likevel litt underlig, sier Larsen.

Elden er enig i aktors valg om å kjøre modusbevisene mot Sarr.

- Så vidt jeg har oppfattet forsvarer, hevder hun at tiltalte ikke har voldtatt min klient og ikke bør få erstatning. Da har alle bevis for dette, herunder det faktum at tre andre jenter mener seg voldtatt av ham i såkalte sovevoldtektssituasjoner, betydning for ansvarsspørsmålet. Dette er det samme som skyldspørsmålet i straffesaken, sier Elden til Nettavisen.

- Modusbevisene er irrelevante for beløpets størrelse for erstatningen, så hvis jeg nå skal forstå forsvarer slik at Sarr erkjenner at han har voldtatt henne, og skal betale erstatning, frafaller jeg bevisene på stedet.

Elden mener også at politiet ikke etterforsket den påståtte voldtekten i Sogndal i tilstrekkelig grad, og trekker frem at det bare ble gjort ett avhør av den fornærmede i saken.

- Politijuristen i Bergen mener tiltaltes opptreden i denne saken ikke er nok til å kalle det voldtekt. For oss er det likegyldig. Det vi vil belyse er hvordan tiltalte opptrådte mot en sovende jente som ble gravid som følge av hans opptreden.

Sarr til Russland

Henleggelsen av saken i Sogndal er klaget inn til statsadvokaten i Hordaland og Sogn og Fjordane.

- Uskyldspresumsjonen er ikke til hinder for at bevis for andre voldtekter føres så langt retten ikke konkluderer med at han er straffskyldig i de andre sakene. Derfor er heller ikke full bevisførsel på disse sakene nødvendig, og vi greier oss med å lese opp enkelte dokumenter fra. Så kan forsvarer supplere med å lese opp det hun mener er viktig.

Sarr har også anklaget to av kvinnene for uriktig forklaring.

Tirsdag ble det kjent at den tidligere Molde-spilleren er klar for russisk ligafotball og bunnlaget FK Jenisej Krasnojarsk. Det var i midten av januar at det ble kjent at Sarr og Molde ved gjensidig enighet terminerte kontrakten.