Eirik Jensen anket lagmannsrettens dom på stedet, men den ble først formelt anket fredag. Jensens forsvarer John Christian Elden anførte at Jensen må frifinnes for narkotikaanklagene og at korrupsjonsdelen av dommen skal oppheves.

Det er også anført ti punktet på saksbehandlingsfeil, at inndragningen på over 1,4 millioner må vurderes på nytt og at straffutmålingen på 21 års fengsel må oppheves fordi domsgrunnlaget påstås å være feil.

Mener det er gjort ni saksbehandlingsfeil

Høyesterett behandler ikke skyldspørsmålet. Dersom Høyesterett gir Jensen medhold i lovanvendelse eller saksbehandling, kan dommen oppheves, og dermed vil saken måtte behandles på nytt av Borgarting lagmannsrett.

«Det gjøres gjeldende at Jensen må bli å frifinne av Høyesterett ved riktig lovbruk når det gjelder tiltalens post I, og at post II må bli å oppheve,» skriver forsvarer John Christian Elden i anken som ble sendt fredag, samme dag som ankefristen gikk ut.

Elden har i anken oppført ni eksempler på det han mener er saksbehandlingsfeil, deriblant at tingrettsdommen ble utdelt til dommerne før ankeforhandlingen, og manglende konkretisering av hva Jensen er dømt for.

Elden skriver til NRK at han skal sende et ankeskriv i september.

Les også: Eirik Jensens samboer: - Det var mannen min, kjæresten min, som stod der og fikk en så forferdelig dom

Cappelen anker i håp om kortere straff

– Vi har sendt inn en anke over straffeutmålingen. Jeg tror det er riktig at Høyesterett får anledning til å vekte de ulike argumentene som ble lagt til grunn for straffepåstanden i lagmannsrettssaken, sier Cappelens advokat, Benedict de Vibe, til VG.

Forsvareren sier til VG at han tidligere har gitt uttrykk for at 11–12 års fengsel er en mer passende straff for Cappelen enn de 13 årene han ble idømt i Borgarting lagmannsrett 19. juni i år.

Les også: Politidirektoratet vil ha gransking av Jensen-saken

– Jeg mener fortsatt det er mer riktig. Vi anker i håp om at Høyesterett setter ned straffen, sier de Vibe, som ikke vil kommentere ankegrunnlaget ytterligere.

Jensen fikk 21 års fengsel

Eirik Jensen ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av nesten 14 tonn hasj. Retten fant det bevist at 62-åringen fikk betydelige beløp som belønning for gjennom en årrekke å holde en beskyttende hånd over Gjermund Cappelen meget betydelig hasjvirksomhet og dømte ham til inndragning av drøyt 1,4 millioner kroner.

Les også: Dømt til maksimal straff: Slik kan fengselstilværelsen bli for Eirik Jensen

Jensen anket lagmannsrettens dom på stedet. Medtiltalte Gjermund Cappelen fikk en betydelig strafferabatt og ble dømt til 13 års fengsel, og valgte å ta betenkningstid før lørdagens nyhet.