Gå til sidens hovedinnhold

Både regjering og amerikanere lytter til Linda og Hege

Linda Nyman og Hege Hansen gjør en så god jobb innenfor barnevernet i Bydel Søndre Nordstrand, at de nå er ettertraktet både av amerikanere og regjeringen.

HOLMLIA: De to, som jobber i barnevernets ungdomsteam, kan skilte med solid bakgrunn etter tretti års samlet erfaring. Nymann er barnevernleder, Hansen fagkonsulent.

Sammen har de skrevet foredraget «arbeid med ungdom i risikosonen for radikalisering». Et foredrag som vekker interesse langt utenfor bydelens grenser.

– Søndre Nordstrand er en bydel som er opptatt av viktigheten av å gripe inn tidlig når ungdom viser symptomer på voldelige ekstremistiske tanker, sier Hege Hansen.

– Vi har gode samarbeidsrutiner med alle som er rundt de unge, fra foreldre til skoler. Vi jobber forebyggende, undersøker og setter inn tiltak, sier Linda Nymann.

Nettopp fordi Hansen og Nymann er så kompetente på dette temaet, blir de ofte spurt om å delta i diverse forum og på konferanser.

LES OGSÅ: Her kommer 96 nye utleieboliger

Ny handlingsplan

– Vi har holdt foredraget vårt i Oslo, i Kristiansand og også i Sverige hvor den svenske regjering skal lage ny handlingsplan om radikalisme. Om få uker setter vi kurs for USA for å delta på en konferanse om temaet, forteller de to.

Invitasjonen er kommet via den amerikanske ambassaden.

Her hjemme har også politikerne fått øynene opp for hva de to barnevernsarbeiderne sitter inne med av kompetanse. Også den norske regjeringen er i ferd med å lage ny handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Det er bakgrunnen til at barne-, likestillings,- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) tirsdag hadde invitert seg selv til bydelsadministrasjonen for å høre Hege Hansen og Linda Nymanns foredrag, og selv få snakke med de to.

LES OGSÅ: Denne mannen stjal luksusvesker for titusener

Viktig prosjekt

Med seg hadde hun statssekretær Himanshu Gulati (Frp) i justis- og beredskapsdepartementet, og byråd for helse- og sosiale tjenester, Øystein Eriksen Søreide (Høyre).

– Det var et lærerikt og informativt møte. Søndre Nordstrand barneverntjeneste viser et stort engasjement. De jobber målrettet med unge, og følger dem tett opp. De ser ungdom og samarbeider med blant annet skolene. De kjenner nærmiljøet de lever i, og det gjør at de måler temperaturen godt. Dette er et viktig prosjekt som vi tar med oss inn i arbeidet med handlingsplanen, sier Solveig Horne.

LES OGSÅ: Ciscomars følger sin stjålne bil rundt i Oslo – politiet henla saken etter et døgn

Gode innspill

Øystein Eriksen Søreide sier han er stolt av at Hege Hansen og Linda Nymann er invitert til å gi statsråden innspill og råd med på veien.

– Dette problemet har ikke stort omfang i Oslo, men det er viktig at hver enkelt Oslo-ungdom som står i fare for å utvikle holdninger fylt av hat og aggresjon, og som viser vilje til å utøve vold, blir tatt på det største alvor. Dette har statsråd Horne i dag fått gode innspill på hvordan vi jobber med i Oslo kommune generelt og i Bydel Søndre Nordstrand spesielt. Jeg er imponert over kunnskapen og engasjementet hos våre flotte medarbeidere i barnevernet, sier byråden.

Veileder

Hansen og Nymann har i tillegg til sitt etterspurte foredrag også laget en veileder for SaLTo, et samarbeid mellom kommunen og Oslo politidistrikt.

Veilederen heter «Ved bekymring. Hvordan forebygge og håndtere hatkriminalitet og voldelig ekstremisme blant unge».

Det er nettopp Søndre Nordstrands deltakelse i kommunens nettverk for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme, som er bakgrunnen for at Solveig Horne ønsket å besøke bydelsadministrasjonen denne uken.

LES OGSÅ: Eldre ektepar ble måket inne i sitt eget hjem hele helgen

Stolt

Bydelsdirektør Hans Reidar Ness legger ikke skjul på at han er stolt over besøket:

– Et hovedfokus i bydelen innenfor oppvekstområdet, er forebygging og tverrfaglig samarbeid. Spesielt hyggelig er det derfor at vi Søndre Nordstrand har et så kompetent barnevern at våre to fremste eksponenter for kunnskap knyttet til voldelig ekstremisme, Hege Hansen og Linda Nymann, er etterspurt både nasjonalt og internasjonalt, sier han.

Reklame

Nå er bestselgeren endelig på tilbud