Gå til sidens hovedinnhold

Bandy på Bogstad golfbane

Røa Bandy får støtte fra alle hold til ideen å legge kunstis på Bogstad golfbane.

Bogstad - Vi har mulighet for å få kunstisbane på driving range"n på Bogstad golfbane. Det er et stort behov for kunstisbane i vårt område. Hvis alle instanser reagerer fort kan vi få realisert dette i forbindelse med dagens oppgradering av Bogstad golfbane, sier Bo Callander i Røa Bandy.
Driving Range er et stort, flatt område hvor golferne trener på utslag, som strekker seg nærmere 300 meter. I vinterhalvåret står området stort sett ubrukt. Her møtte vi Bo Callander og daglig leder av Oslo Golfklubb, Niels Vik.

Alle er positive

- Her kan vi få plass til både 7"erbane og 11"er bane for bandy og i tillegg kan det bli snakk om en hurtigløpsbane. Røa bandy mangler stabil is i vintersesongen og det skal godt gjøres å finne et bedre sted enn dette å anlegge en kunstisbane. Nå har vi presentert planene for en rekke berørte parter og alle er positive. Det som vi mener gjør et slikt anlegg ideelt, er at det åpner for muligheter man ikke får andre steder. Den overskuddsvarmen som produseres ved å anlegge kunstis kan brukes til oppvarming av nærliggende Bogstad skole og i tillegg lokalene til Oslo golfklubb. Vi ser også på muligheten for å bruke skolens varmeanlegg for å kjøle ned isen. Dermed vil man utnytte energien på en miljøriktig måte. Dessuten kan man utvide sesongen for driving range med mange uker, ved å reversere kunstisanlegget og tilføre bakken varme om våren. Dette kunstisanlegget må ha kunstlys, noe som betyr at golferne kan bruke driving rang"en også på kveldene, sier Callander.
- Jeg har vært i kontakt med flere i styret i Oslo golfklubb om disse planene og signalene jeg har fått tilbake er positive. Jeg ser blant annet fordelen for våre unge utøvere med en utvidelse av både sesongen og utvidelse av bruken på kveldstid med kunstlysanlegg, sier Vik.

Det haster

Callander har fått inn en rekke støtteerklæringer fra området. Bogstad skole, Bogstad FAU og SFO stiller seg bak planene og det tilbudet dette vil gi elevene. Veidekke Eiendom som er ansvarlig for driften av skolen er positive til energieffektiviseringen som ligger i planene. Persbråten videregående skole bygger opp en bandylinje ved idrettslinjen og har stort behov for kunstis. Voksen skole og Hovseter ungdomsskole er begeistret for planene. Røa idrettslag og Oslo Idrettskrets er naturlig nok støttespillere. Bydelens politikere med bydelsutvalgsleder Elin Horn Galtung i spissen, jobber allerede med planene inn mot Oslo kommune sentralt.
- Fra ideen ble unnfanget for kort tid siden har det gått fort. Den positive responsen har vært enorm. Det haster da også med at de rette myndigheter reagerer, i og med at dette må realiseres i forbindelse med oppgraderingen av Bogstad golfbane. Det vil si at den må stå ferdig i 2008. Fordelen er at her kan man få en kunstisbane som ikke berører noen naboer negativt. Dessuten er det ingen reguleringsmessige forhold som kommer i veien. Det er heller ingen konfliktinteresser mellom bandy og golf, og i tillegg vil dette bli en flerbruksbane til glede for hele befolkningen. Og tenk hvilken betydning dette vil få for en bandyklubb som vår, med mer enn 20 lag og med stadig økende rekruttering fra barn og ungdom. Denne kunstisbanen må vi få realisert. Det kan gå mange år til vi får en tilsvarende sjanse, sier Callander.
I disse dager jobber bandygruppen med prosjektet, budsjettering og forslag til finansplan.

Reklame

Gjør kupp: Sportsbutikkene tømmer lagrene for vintervarer