OSLO (Nettavisen): Fredag omtalte Nettavisen at Riksadvokaten vil legge ned påstand om at Viggo Kristiansen skal frifinnes. I en formalia av et rettsmøte i Borgarting lagmannsrett, om kort tid, kommer det en endelig frifinnende dom.

Veien videre for ham vil være å kreve en giganterstatning som kan ligge på alt fra 25 til 30 millioner kroner.

I 2002 ble han dømt til 21 års forvaring for drap og voldtekt av Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) uten at det var tekniske bevis som med sikkerhet kunne knytte ham til handlingene (se faktaboks under).

For Jan Helge Andersens del fikk han ingen endelige svar fredag. I samme sak ble han dømt til 19 års fengsel etter å ha tilstått sine handlinger og snakket Kristiansen inn i saken. Han ble dømt for drap og overgrep av Stine Sofie, men frikjent for drapet på Sløgedal Paulsen, som nå står som et uoppklart drap.

Vil ha nye øyne på saken

Kristiansen har hele tiden nektet straffskyld.

Riksadvokat Jørn Maurud bekrefter at det pågår en etterforskning mot nettopp Andersen. Det er Oslo politidistrikt (OPD) som har hatt etterforskningen av den nye Baneheia-saken.

– Dette er ny informasjon for meg. Dette burde vært formidlet til de etterlatte. Men jeg tror det ville vært en fordel å få nye øyne på saken, for eksempel at Kripos etterforsker saken videre. De kunne gjort nye undersøkelser hvis Oslo politidistrikt mener seg ferdig med sin del av etterforskningen av Kristiansen, sier en av to bistandsadvokater, Håkon Brækhus, til Nettavisen.

Les også: Politiet i brev til retten: Jan Helge Andersen kan bli siktet for falsk anklage mot Viggo Kristiansen

– Er det ikke naturlig at OPD fortsetter etterforskningen mot Andersen når de har så mye informasjon om saken?

– Det kan man si. Men ofte kan det være lurt at nye øyne ser på en sak hvis man vil ha en ny tilnærming og friske ideer.

Om det blir andre etterforskere i OPD, et annet politidistrikt eller særorgan i politiet som skal overta har ikke Brækhus sterke meninger om.

– Hvem som skal gjøre hva er ikke opp til meg. Men jeg tror det er lurt å få nye øyne på saken. Når jeg nevner Kripos var det ment som et eksempel. Jeg tror det er lurt med nye øyne for å unngå tunnelsyn, sier Brækhus.

I sommer gjorde Nettavisen det kjent at det har vært utført tre ransakinger hos Jan Helge Andersen og at han er siktet for drapet på Sløgedal Paulsen. Politiet har gjort dette klart i et brev til Oslo tingrett.

Ukjent med Andersen-etterforskning

Brækhus får støtte av den andre bistandsadvokaten, profilerte Audun Beckstrøm.

– Jeg er ikke kjent med at det pågår en aktiv etterforskning. Slik jeg har forstått det har OPD avsluttet sin etterforskning. Vi har ikke fått noen beskjed om at det pågår en etterforskning og hvem som etterforsker Andersen. Det mest nærliggende er at Kripos overtar den videre etterforskningen nå, men dette får det være opp til påtalemyndigheten å avgjøre.

Beckstrøm mener det utvilsomt må gjøres en grundig etterforskning av Andersen.

– Jobben må fortsette så lenge drapet på Lena er uoppklart. Saken er nå uoppklart. Når Oslo politidistrikt har avsluttet etterforskningen sin er det naturlig at andre overtar.

Les også: Opplysninger til Nettavisen: Politiet har funnet overgrepsmateriale på Jan Helge Andersens PC

– Har du tillit til at påtalemyndigheten kommer i mål med å gi de etterlatte foreldrene svar på det de lurer på?

– Det ser mørkt ut i dag. Men man må fortsatt ha håp om at saken kan oppklares. Det må være mål i enhver drapssak. Dette må oppklares, avslutter Beckstrøm.

Brækhus medgir at avgjørelsen om frifinnelse ikke kom uventet. Han stiller seg undrende til hvordan påtalemyndigheten har vurdert bevisene uten at han selv vil gå inn på sin egen bevisvurdering nå.

– Ut ifra signalene som er kommet fra pressen over lang tid var dette ventet.

Nettavisen omtalte allerede i september at innstillingen fra Oslo statsadvokatembeter var på at Kristiansen skulle frifinnes.

– Det er en del av begrunnelsen man stiller seg litt undrende til. Nettopp fordi det er en gjennomgang av gamle bevis som har ligget i saken lenge og at de nå vurderes på en annen måte av påtalemyndigheten virker forvirrende, sier Brækhus.

Politiadvokat Cecilie Gulnes, som har vært påtaleleder under etterforskningen i Oslo har ikke besvart Nettavisen henvendelser lørdag.

Les også: Her er Viggo Kristiansen i sin egen stue som fri mann for første gang på 21 år

– Andersen lite troverdig

Riksadvokat Maurud vedgår at den nye Baneheia-saken har vært en åpenbaring. Under pressekonferansen fredag beklaget han dypt til Viggo Kristiansen og hans familie. Overfor Nettavisen beklager han også til de etterlatte foreldrene for at de ikke får svar på de spørsmålene de har.

Riksadvokaten ramset bevisene i saken og begrunnet hvorfor de ikke kan knytte Kristiansen til Baneheia-drapene. Han trakk også fram Andersens forklaring i politiavhør og dens manglende troverdighet.

«Forklaringen om hendelsesforløpet på åstedet og egen rolle i handlingene bærer allerede på overflaten preg av ansvarsfraskrivelse. Andersen plasserer seg selv på sidelinjen og i sin kjerne innebærer forklaringen at alt han gjorde var et direkte resultat av knivtrusler fra Kristiansen.

Dette fremstår i seg selv lite troverdig. I tillegg kommer at Andersen har forklart seg skiftende om de seksuelle overgrepene, herunder om når i hendelsesforløpet han selv forgrep seg mot en av jentene», står det i påstandsskriftet til Maurud (kan lastes ned her).

Nettavisen har tidligere omtalt de nye DNA-funnene på Jan Helge Andersen som kom fram under etterforskningen. Senere er det blitt kjent at det er gjort 13 DNA-treff på begge de drepte jentene, også på intime steder.

– Etterforskning mot Andersen fortsetter

– Hva skjer videre nå med den etterforskningen som fortsatt pågår mot Jan Helge Andersen?

– Denne saken som gjelder Viggo Kristiansen har reist en del spørsmål om forklaringen som den andre domfelte har gitt. Det er naturlig å følge den nærmere og forsøke å avklare den nærmere slik vi mener det nå bærer i retning av, sier Maurud til Nettavisen.

– Etterforskningen mot Andersen er innledet og den vil også fortsette.

Ettersom Andersens dom er rettskraftig og ferdig sonet må påtalemyndigheten begjære saken hans gjenåpnet til ugunst for Andersen dersom det skal tas ut ny tiltale mot ham. Per nå

– Etterforskningen vil bli betydelig intensivert. Men jeg kan ikke si noe om når jeg fatter en beslutning om vi går for en gjenåpning av saken til Andersen. Jeg vil be om en innstilling fra statsadvokaten (underliggende organ til Riksadvokaten, red.anm.) om hvordan de vurderer saken. Så må vi vurdere om vilkårene for gjenåpning er til stede, sier Maurud.

– I den vurderingen ligger det også en vurdering for sannsynlighet for at vi har sikre bevis og kan føre sikre bevis for domstolen. De samme sikkerhetsgarantiene vil gjelde for Jan Helge Andersen som for Viggo Kristiansen.

Bistandsadvokat kritisk

Bistandsadvokat Brækhus reagerer på at Maurud ikke har vurdert sakene til Kristiansen og Andersen samlet.

– Det er jeg svært kritisk til. Jeg mener dette er én sak og at man burde ha konkludert for begge to.

– Hva mener du om at en uskyldig mann har sitter i fengsel i 21 år?

– Det er selvfølgelig en skandale. Det sier seg selv når en person har sittet urettmessig og lenge i fengsel. Da er det en tragedie for den det gjelder, men det er også veldig uheldig for hele justissystemet og tilliten til det.

Jan Helge Andersen ønsker ikke å gi kommentarer til saken.