Viggo Kristiansens far, Svein Kristiansen, sier til Fædrelandsvennen at han skal hente sønnen hjem.

– Jeg kjører inn til Oslo og henter ham hjem, sier han til lokalavisen.

Terje Helland i støttegruppen til Viggo Kristiansen bekrefter også disse opplysningene til Nettavisen.

VG får opplyst at 42-åringen vil dra rett hjem til Kristiansand allerede i kveld, og at han dermed kommer til å være hjemme i barndomshjemmet på Eg i Kristiansand i løpet av natten

Kjennelsen fra Høyesteretts ankeutvalg er enstemmig. Utvalget kan ikke se «at hensynet til samfunnsvern eller andre tungtveiende grunner» taler for å holde Kristiansen fengslet, slik lagmannsretten mente under dissens 2–1.

Kjennelsen innebærer at Kristiansen kan løslates tirsdag, opplyser advokat Arvid Sjødin til NTB.

Påtalemyndigheten har oversendt avgjørelsen til fengselet og bedt om at løslatelsen iverksettes så snart som mulig, sier statsadvokat Andreas Schei til VG.

Terje Helland i støttegruppen til Viggo Kristiansen bekrefter disse opplysningene til Nettavisen.

Les også: Viggo Kristiansen løslates snart: Baneheia-pårørende har bedt om voldsalarm

Etterlatte svært skuffet

Kristiansen er dømt til 21 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Han har hele tiden nektet straffskyld. I februar i år fikk han straffesaken sin gjenåpnet. Tirsdagens løslatelse innebærer ikke at han er frikjent.

De drepte jentenes pårørende er skuffet over at 42-åringen løslates.

– Høyesterett hadde i og for seg ikke noe annet valg når påtalemyndigheten ikke ville forlenge forvaringen, eller besørge gjennomføring av et såkalt tilbakeføringsprogram. Det synes vi er svært uheldig, sier bistandsadvokat Håkon Brækhus til TV 2.

Les også: Forsvarer har varslet politiet om trusler og stygge uttalelser mot Viggo Kristiansen i sosiale medier

Absorberer resultatet

Viggo Kristiansens forsvarer møtte i ettermiddag pressen utenfor Ila fengsel.

På spørsmål om hvordan Kristiansen tok dagens beskjed, svarer hans forsvarer advokat Bjørn André Gulstad at hans klient nå absorberer det endelige resultatet.

– Han visste jo hva som ble resultatet i Høyesterett. Vi fikk en god samtale rundt det, og han tar det på samme måte som i går – da han visste at det ble innstilt på løslatelse fra påtalemyndigheten – med fatning.

Forsvarsadvokaten forteller at han har gjennomført et møte med Kristiansen i dag. Samtalen skal blant annet ha dreid seg om Kristiansens fremtid og hans tanker rundt eget liv.

– Utfordringer, risiko og tanker om andres oppfatning av hans rolle i saken. Det var mange refleksjoner. En reflektert Viggo Kristiansen, sier Gulstad.

Forsvareren kritiserer kriminalomsorgen for ikke å ha lagt til rette for en gradvis tilvenning til samfunnet. Kristiansen går direkte fra 21 år i et høyrisikofengsel til friheten.

På spørsmål om Kristiansen ønsker politibeskyttelse, sier hans forsvarer at det foreløpig ikke er noe konkret behov for det.

Kristiansens forsvarer: – Jeg så blanke øyne

På spørsmål om hvordan hans klient har det nå, svarer Gulstad:

– Han har det så godt som han kan ha det etter 21 år. Han er i en gjenoppretningsprosess for å få hverdagen tilbake og komme hjem til familien.

Forsvareren presiserer at Kristiansen ønsker at løslatelsen og turen skal foregå på en rolig måte. I tiden som kommer vil han innrette seg så godt som han kan ut i fra at det er mennesker som kanskje skulle ønske at han skulle ha sittet lenger i fengsel.

På spørsmål om Gulstad så tårer hos Kristian da han fikk beskjeden om løslatelse svarer advokaten at det ikke var tårer i «den forstand», men at han så blanke øyne.

– Jeg så en person som tok det på alvor. Det gledet meg at han tok veldig på alvor – hvis vi kan kalle det for det – det ansvaret som han føler når han kommer ut. Han gjentok og var reflektert rundt sin rolle i denne saken og årene som har gått og sårene som har blitt laget, det som må gjøres før man kan legge denne saken bak seg.

Videre påpekte forsvareren at Kristiansen viser stor forståelse for at det er mennesker som lever i en bunnløs sorg.

Se utdrag fra pressens møte med forsvareren her:

Etterlatte ønsker kontaktforbud

De etterlatte etter jentene som ble drept, har bedt om at Viggo Kristiansen ilegges et kontaktforbud når han høyst sannsynlig løslates.

Det er Oslo politidistrikt som har denne saken til behandling, opplyser bistandsadvokat Audun Beckstrøm til NTB.

– Vi venter på tilbakemelding. Dette haster jo, sier bistandsadvokat Beckstrøm til NTB.

Kommunikasjonsrådgiver Steinar Wulfsberg-Gamre i Oslo politidistrikt bekrefter at saken er til behandling hos dem.

Les også: Baneheia-saken: Familiene til de drepte er overrasket over mulig løslatelse

Baneheia-foreldrene har ikke fått svar på kontaktforbud

Foreldrene i Baneheia-saken har fortsatt ikke fått svar på spørsmålet om kontaktforbud når Baneheia-dømte Viggo Kristiansen tirsdag løslates.

På spørsmål om foreldrene frykter Viggo Kristiansen viser foreldrenes bistandsadvokat Audun Beckstrøm til at Kristiansen er dømt for drapene både i 2000 og 2002.

– Det i seg selv, og måten det skjedde på, er så grufullt at de selvfølgelig ikke ønsker kontakt med ham, eller å påtreffe ham, sier Beckstrøm.

Han sier videre at avgjørelsen til Høyesterett kom overraskende på familiene.

– Det var en overraskende og en litt tung dag i går, men at han nå faktisk kommer ut har de vært forberedt på siden mandag.

– Vi følger den videre etterforskningen tett og vil holde foreldrene løpende orientert om hva som skjer videre, sier bistandsadvokaten.

Påtalemyndigheten ba om løslatelse

Høyesterett skulle egentlig behandle spørsmålet om løslatelse 17. juni, men det ble fremskjøvet da også påtalemyndigheten mandag gikk inn for løslatelse.

– Viggo er betydelig overrasket, men veldig glad. Jeg har også snakket med familien. Flere sier de skal hjem og heise flagget, sa Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, til NTB da det ble kjent.

Borgarting lagmannsrett skal behandle den gjenåpnede saken.

Oslo statsadvokatembete skal gi en innstilling til Riksadvokaten om det skal gjennomføres en ny hovedforhandling eller om det skal bes om frifinnende dom uten hovedforhandling. Denne avgjørelsen vil tidligst være klar til høsten.

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel i Baneheia-saken. Han har sonet ferdig.

Les også: Forsvarer: Viggo Kristiansen vil be om millionerstatning

Mye hat i sosiale medier – vurderer beskyttelse

Advokat Arvid Sjødin ser ikke bort fra at de formelt vil be om politibeskyttelse for Viggo Kristiansen.

Til VG opplyser advokaten at de diskuterer om 42-åringen trenger beskyttelse for å ivareta sin egen sikkerhet.

– Vi ser på dette nå. Vi ser at det er mye hat i sosiale medier, hvor folk er oppildnet over saken. Vi ser ikke bort ifra at vi vil be om det formelt nå, sier Sjødin.

Les også: Politiet har henlagt drapssak på Askøy