Gå til sidens hovedinnhold

Baneheia-saken gjenopptas ikke

Viggo Kristiansen får nei av Gjenopptakelseskommisjonen.

Gjenopptakelseskommisjonen besluttet sent torsdag ettermiddag at Baneheia-saken ikke gjenåpnes.

- Kommisjonen har vurdert de nye forholdene som er påberopt etter dommen i 2002 og har konkludert med at det ikke foreligger nye bevis eller omstendigheter som synes egnet til å føre til frifinnelse. Nye DNA-analyser bidrar ikke til å svekke bevisene mot Viggo Kristiansen, og kaster ikke et nytt lys over saken skriver kommisjonsleder Helen Sæter i en pressemelding.

Kommisjonen har vurdert alle ankepunktene til Viggo Kristiansen. Også punktet om tingrettens administrators habilitet.

- Det er heller ikke grunnlag for å fastslå at rettens administrator i tingretten var inhabil eller at det foreligger straffbare forhold fra tjenestemenn i politiet eller andre aktører i saken. Det foreligger heller ingen avgjørelse fra en internasjonal domstol eller fra FNs menneskerettskomité om at avgjørelsen er i strid med en folkerettslig regel som Norge er bundet av, skriver kommisjonen.

Fikk 21 års forvaring
31 år gamle Viggo Kristiansen soner en dom på 21 års forvaring med 10 års minstetid for voldtekt og drap på Lena Sløgedal Paulsen (født 14. mai 1990 - 10 år) og Stine Sofie Sørstrønen (født 10. mai 1992 - 8 år).

Saken startet da de to jentene ble meldt savnet 19. mai 2000 da de kom tilbake fra en badetur i friluftsområde Baneheia i Kristiansand. Flere dagers søk endte med at de to jentene ble funnet døde søndag 21. mai like før klokken 21.

Nektet straffeskyld
Måneder med etterforskning førte til at de to kompisene Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble pågrepet 13. september samme året. Begge var nære naboer av Baneheia, og kjente området godt.

Kristiansen har hele tiden nektet en hver befatning med saken, mens Jan Helge Andersen tilstod da han ble konfrontert med fellende DNA-bevis.

I dommen fra fra 2002 omtales Kristiansen som pådriveren bak drapene.

Ba om gjenopptakelse i 2008
Viggo Kristiansen har siden september 2008 arbeidet for å få saken gjenopptatt, med hjelp av sin advokat Sigurd Klomsæt.

LES: Vil ha Viggo løslatt

Privatetterforsker Tore Sandberg har tidligere gitt uttrykk for at han ikke tror dommen vil bli gjenopptatt.